Khó khăn giao tiếp

Tôi phát âm nó đúng không?
Am I pronouncing it correctly?

Bạn có thể giúp tôi một việc được không?
Can you do me a favor?

Bạn có thể giúp tôi không?
Can you help me?

Bạn có thể nói lại điều đó được không?
Can you please say that again?

Bạn có thể chỉ cho tôi không?
Can you show me?

Bạn có thể quẳng cái đó đi giúp tôi được không?
Can you throw that away for me?

Bạn có tin điều đó không?
Do you believe that?

Bạn có bút chì không?
Do you have a pencil?

Bạn có hút thuốc không?
Do you smoke?

Bạn có nói tiếng Anh không?
Do you speak English?

Có ai ở đây nói tiếng Anh không?
Does anyone here speak English?

Đừng làm điều đó.
Don't do that.

Xin lỗi, bạn nói gì?
Excuse me, what did you say?

Quên đi.
Forget it.

Bạn phát âm chữ đó như thế nào?
How do you pronounce that?

Bạn nói điều đó bằng tiếng Anh như thế nào?
How do you say it in English?

Bạn đánh vần nó như thế nào?
How do you spell it?

Bạn đánh vần chữ Seattle như thế nào?
How do you spell the word Seattle?

Tôi có thể bơi.
I can swim.

Tôi nghe bạn không rõ.
I can't hear you clearly.

Tôi không quan tâm.
I don't mind.

Tôi không nói tiếng Anh giỏi lắm.
I don't speak English very well.

Tôi không nghĩ vậy.
I don't think so.

Tôi không hiểu bạn nói gì.
I don't understand what your saying.

Tôi nghĩ bạn có nhiều quần áo quá.
I think you have too many clothes.

Tôi tin bạn.
I trust you.

Bây giờ tôi hiểu.
I understand now.

Trong phòng có điều hòa không khí không?
Is there air conditioning in the room?

Chúng ta hãy gặp nhau trước khách sạn.
Let's meet in front of the hotel.

Xin mời ngồi.
Please sit down.

Làm ơn nói tiếng Anh.
Please speak English.

Làm ơn nói chậm hơn.
Please speak more slowly.

Xin lỗi, tôi nghe không rõ.
Sorry, I didn't hear clearly.

Chữ đó có nghĩa bạn bè.
That means friend.

Sai rồi.
That's wrong.

Gắng nói cái đó.
Try to say it.

Cái này có nghĩa gì?
What does this mean?

Cái này nói gì?
What does this say?

Chữ này nghĩa là gì?
What does this word mean?

Hối suất bao nhiêu?
What's the exchange rate?

Đó là quyển sách của ai?
Whose book is that?

Tại sao bạn cười?
Why are you laughing?

Tại sao bạn không đi?
Why aren't you going?

Tại sao bạn đã làm điều đó?
Why did you do that?