Đức Phật đã dạy ta những bài học vô cũng quý giá, những bài học làm thay đổi cả cuộc đời một con người. Hãy cũng đọc và suy ngẫm nhé.

Kinh Pháp Cú gồm những câu nói ngắn gọn và đầy ý nghĩa của Đức Phật qua 300 trường hợp giáo hóa khác nhau trong suốt 45 năm thuyết pháp của Ngài. Kinh này gồm những lời dạy về triết lý, luân lý để hoàn thiện mẫu người đạo đức và mang lại cho người hành trì những lợi ích thiết thực.