Trong kho tàng chữ Hán-Việt của người Việt Nam, có khoảng ba ngàn (3000) từ điển hình thường được sử dụng. Ở đây, chúng tôi hân hạnh cung cấp tài liệu "Tam thiên tự" hay "Tự học toản yếu" để hỗ trợ cho các bạn tìm hiểu và học hỏi thêm về mảng từ Hán-Việt. Trong bài này chúng ta chỉ có hai phần : Từ Hán Việt và ý nghĩa của từ ấy trong tiếng Việt.

Cần lưu ý Quý Vị độc giả: Một từ hán- việt có thể có một hay nhiều nghĩa. Ví dụ Từ  MINH có thể có nghĩa là KÊU hay có nghĩa là SÁNG tuỳ theo cách viết chữ Hán của từ ấy. 

 1. THIÊN: Trời
 2. ĐỊA: Đất
 3. CỬ: Cất
 4. TỒN: Còn
 5. TỬ: Con
 6. TÔN: Cháu
 7. LỤC: Sáu
 8. TAM: Ba
 9. GIA: Nhà
 10. QUỐC: Nước
 11. TIỀN: Trước
 12. HẬU: Sau
 13. NGƯU: Trâu
 14. : Ngựa
 15. CỰ: Cựa
 16. NHA: Răng
 17. : Chẳng
 18. HỮU: Có
 19. KHUYỂN: Chó
 20. DƯƠNG: Dê
 21. QUY: Về
 22. TẨU: Chạy
 23. BÁI: Lạy
 24. QUỴ: Quỳ
 25. KHỨ: Đi
 26. LAI: Lại
 27. NỮ: Gái
 28. NAM: Trai
 29. ĐÁI: Đai
 30. QUAN: Mũ
 31. TÚC: Đủ
 32. ĐA: Nhiều
 33. ÁI: Yêu
 34. TĂNG: Ghét  
 35. THỨC: Biết
 36. TRI: Hay
 37. MỘC: Cây
 38. CĂN: Rễ
 39. DỊ: Dễ
 40. NAN: Khôn (khó)
 41. CHỈ: Ngon
 42. CAM: Ngọt
 43. TRỤ: Cột
 44. LƯƠNG: Rường
 45. SÀNG: Giường
 46. TỊCH: Chiếu
 47. KHIẾM: Thiếu
 48. : Thừa
 49. SỪ: Bừa
 50. CÚC: Cuốc
 51. CHÚC: Đuốc
 52. ĐĂNG: Đèn
 53. THĂNG: Lên
 54. GIÁNG: Xuống
 55. ĐIỀN: Ruộng
 56. TRẠCH: Nhà
 57. LÃO: Già
 58. ĐỒNG: Trẻ
 59. TƯỚC: Sẻ (chim Sẻ) 
 60. : Gà
 61. NGÃ: Ta
 62. THA: Khác (người khác)
 63. : Bác
 64. DI: Dì
 65. DIÊN: Chì
 66. TÍCH: Thiếc
 67. DỊCH: Việc
 68. CÔNG: Công
 69. HÀN: Lông
 70. DỰC: Cánh
 71. THÁNH: Thánh 
 72. HIỀN: Hiền
 73. TIÊN: Tiên
 74. PHẬT: Bụt
 75. LẠO: Lụt
 76. TRIỀU: Triều
 77. DIÊN: Diều
 78. PHƯỢNG: Phượng
 79. TRƯỢNG: Trượng
 80. TẦM: Tầm
 81. BÀN: Mâm
 82. TRẢN: Chén
 83. KIỂN: Kén 
 84. TY: Tơ
 85. MAI: Mơ
 86. : Mận
 87. TỬ: Cặn
 88. THANH: Trong
 89. HUNG: Lòng
 90. ỨC: Ngực
 91. MẶC: Mực
 92. CHU: Son
 93. KIỀU: Non
 94. THỤC: Chín
 95. THẬN: Ghín
 96. LIÊM: Ngay
 97. TỬ: Tây
 98. MỘ: Mến
 99. CHÍ: Đến
 100. HỒI: Về
 101. HƯƠNG: Quê
 102. THỊ: Chợ
 103. PHỤ: Vợ
 104. PHU: Chồng
 105. NỘI: Trong
 106. TRUNG: Giữa
 107. MÔN: Cửa
 108. ỐC: Nhà
 109. ANH: Hoa
 110. ĐẾ: Rễ
 111. PHỈ: Hẹ
 112. THÔNG: Hành
 113. THƯƠNG: Xanh
 114. BẠCH: Trắng
 115. KHỔ: Đắng
 116. TOAN: Chua
 117. : Ngựa
 118. GIÁ: xe giá
 119. THẠCH: Đá
 120. KIM: Vàng
 121. : Đường
 122. HẠNG: Ngõ
 123. ĐẠC: Mõ
 124. CHUNG: Chuông
 125. PHƯƠNG: Vuông
 126. TRỰC: Thẳng
 127. TRÁC: Đẳng
 128. HÀM: Hòm
 129. KHUY: Dòm
 130. SÁT: xét
 131. MIỆN: Lét
 132. CHIÊM: Xem
 133. MUỘI: Em
 134. TỶ  : Chị
 135. THỊ: Thị
 136. ĐÀO:Điều
 137. CÂN:Rìu
 138. PHỦ: Búa
 139. CỐC: Lúa
 140. MA: Vừng
 141. KHƯƠNG: Gừng
 142. GIỚI:Cải
 143. THỊ: Phải
 144. PHI: Chăng
 145. DUẪN: Măng
 146. NHA: Mống
 147. CỔ: Trống
 148. CHINH: Chiêng
 149. KHUYNH: Nghiêng
 150. NGƯỠNG: Ngửa
 151. BÁN: Nửa
 152. SONG: Đôi
 153. NHĨ: Mồi
 154. LUÂN: Chỉ
 155. HẦU: Khỉ
 156. HỔ: Hùm
 157. ĐÀM: Chum
 158. CỮU: Cối
 159. MỘ :Tối
 160. TRIÊU: Mai
 161. TRƯỜNG: Dài
 162. ĐOẢN: Ngắn
 163. : Rắn
 164. TƯỢNG: Voi
 165. VỊ :Ngôi
 166. GIAI: Thứ
 167. CỨ: Cứ
 168. Y:y
 169. QUỲ: Rau Quỳ
 170. HOẮC: Rau Hoắc
 171. CÁC: Gác
 172. LÂU: Lầu
 173. THỊ: Chầu
 174. CA: Hát
 175. PHIẾN: Quạt
 176. DU: Dù
 177. THU: Mùa Thu
 178. HẠ: Mùa Hạ
 179. BĂNG: Giá
 180. : Mưa
 181. TIỄN: Đưa
 182. NGHINH:Rước
 183. THUỶ: Nước
 184. : Bùn
 185. KHỐI: Hòn
 186. ĐÔI: Đống
 187. KHIẾM: Súng
 188. LIÊN :Sen
 189. DANH: Tên
 190. TÁNH: Họ
 191. CẤU: Đó
 192. THUYỀN: Nơm
 193. PHẠN: Cơm
 194. TƯƠNG: Nước tương
 195. XÍCH: Thước
 196. PHÂN: Phân
 197. CÂN: Cân
 198. ĐẨU: Đấu
 199. HÙNG: Gấu
 200. BÁO: Beo
 201. MIÊU: Mèo
 202. THỬ: Chuột
 203. TRÀNG: Ruột
 204. BỐI: Lưng
 205. LÂM: Rừng
 206. HẢI: Bể
 207. TRÍ: Để
 208. BÀI: Bày
 209. CHÍNH: Ngay
 210. : Vạy
 211. THỊ: Cậy
 212. KIỀU: Nhờ
 213. KỲ: Cờ
 214. BÁC: Bạc
 215. LÃN: Nhác
 216. TRẮC: Nghiêng
 217. TRÌNH: Chiềng
 218. THUYẾT: Nói
 219. : Gọi
 220. TRIỆU: Vời
 221. SÁI: Phơi
 222. CHƯNG: Nấu
 223. DUỆ: Gấu (áo)
 224. KHÂM: Tay (áo)
 225. PHÙNG: May
 226. CHỨC: Dệt
 227. HÀI: Miệt
 228. : Giày
 229. : Thầy
 230. HỮU: Bạn
 231. HẠC: Cạn
 232. DẬT: Đầy
 233. MY: Mày
 234. MỤC: Mắt
 235. DIỆN: Mặt
 236. ĐẦU: Đầu
 237. TU: Râu
 238. PHÁT: Tóc
 239. THIỀM: Cóc
 240. THIỆN: Lươn
 241. OÁN: Hờn
 242. HUYÊN: Dứt
 243. CHỨC: chức
 244. QUAN: Quan
 245. LAN: Hoa Lan
 246. HUỆ: Hoa Huệ
 247. GIÁ: Mía
 248. DA: Dừa
 249. QUA: Dưa
 250. LỆ: Vải
 251. NGẢI: Ngải
 252. BỒ: Bồ
 253. MÃI: Mua
 254. MẠI: Bán
 255. VẠN: Vạn
 256. THIÊN: Nghìn
 257. THƯỜNG: Đền
 258. BÁO: Trả
 259. THUÝ: Chim Trả
 260. ÂU: Cò
 261. LAO: Bò
 262. THÁI: Rái
 263. NGỐC: Dại
 264. NGU: Ngây
 265. THẰNG: Dây
 266. TUYẾN: Sợi
 267. TÂN: Mới
 268. CỬU: Lâu
 269. THÂM: Sâu
 270. THIỂN: Cạn
 271. KHOÁN: Khoán
 272. BI: Bia
 273. BỈ: Kia
 274. Y: Ấy
 275. KIẾN: Thấy
 276. QUAN: Xem
 277. TU: Nem
 278. BÍNH: Bánh
 279. TỴ: Lánh
 280. HỒI: Về
 281. PHIỆT: Bè
 282. TÙNG: Bụi
 283. PHỤ: Đội
 284. ĐỀ: Cầm
 285. NGOẠ: Nằm
 286. XU: Rảo
 287. HIẾU: Thảo
 288. TRUNG: Ngay
 289. THẦN: Ngày
 290. KHẮC: Khắc
 291. BẮC: Bắc
 292. NAM: Nam
 293. CAM: Cam
 294. QUẤT: Quýt
 295. ÁP: Vịt
 296. NGA: Ngan
 297. CAN: Gan
 298. ĐẢM: Mật
 299. THẬN: Cật
 300. CÂN: Gân
 301. CHỈ: Ngón chân
 302. QUĂNG: Cánh tay
 303. TỈNH: Tỉnh
 304. HÀM: Say
 305. QUYỀN: Tay quyền
 306. CHỦNG: gót
 307. QUÝ: rối
 308. NGUYÊN: Đầu
 309. PHÚ: Giàu
 310. ÂN: Thịnh
 311. DÕNG: Mạnh
 312. LƯƠNG: Lành
 313. HUYNH: Anh
 314. TẨU: Chị dâu
 315. CHÍ: chí
 316. TRUNG: Lòng
 317. LONG: Rồng
 318. : Cá gáy
 319. KỲ: Cây
 320. BẠNG: Trai
 321. KIÊN: Vai
 322. NGẠCH: Trán
 323. QUÁN: Quán
 324. KIỀU: Cầu
 325. TANG: Dâu
 326. NẠI: Mít
 327. NHỤC: Thịt
 328. : Da
 329. GIA: cà
 330. TÁO: Táo
 331. Y: Áo
 332. LÃNH: Tràng
 333. HOÀNG: Vàng
 334. XÍCH: Đỏ
 335. THẢO: Cỏ
 336. BÌNH: Bèo
 337. DI: Cá nheo
 338. LỄ: cá chuối
 339. DIÊM: Muối
 340. THÁI: Rau
 341. LANG: Cau
 342. TỬU: rượu
 343. ĐỊCH: Sáo
 344. SINH: Sênh
 345. KHA: Anh
 346. THÚC: Chú
 347. NHŨ: vú
 348. THẦN: Môi
 349. HOÀN: Cá Trôi
 350. TỨC: Cá Diếc
 351. BÍCH: Biếc
 352. HUYỀN: Đen
 353. THẦM: Tin
 354. THƯỞNG: Thưởng
 355. TRƯỚNG: Trướng
 356. DUY: Màn
 357. LOAN: Loan
 358. HẠC: Hạc
 359. ĐỈNH: Vạc
 360. OA :Nồi
 361. XUY: Xôi
 362. CHỬ: Nấu
 363. : Xấu
 364. TIÊN: Tươi
 365. TIẾU: Cười
 366. SÂN: Giận
 367. SẮT: Rận
 368. DĂNG: Ruồi
 369. ĐẠI: Đồi mồi
 370. NGUYÊN: con giải
 371. BỐ: Vải
 372. LA: The
 373. THIỀN: Ve
 374. SUẤT: Dế
 375. LIỄM: Khế
 376. CHANH: Chanh
 377. CANH: Canh
 378. CHÚC: Cháo
 379. THƯỢC: gáo
 380. : Lò
 381. ĐỘ: Đò
 382. TÂN: Bến
 383. NGHỊ: Kiến
 384. PHONG:  Ong
 385. : Sông
 386. LÃNH: Núi
 387. CHẨM: Gối
 388. CÂN: Khăn
 389. KHÂM: Chăn
 390. NHỤC: Nệm
 391. THẨM: Thím
 392. : Cô
 393. QUYỆT: Cá rô
 394. THÌ: Cá cháy
 395. ĐỂ: Đáy
 396. NGÂN: Ngần
 397. QUÂN: quân
 398. CHÚNG: Chúng
 399. SÚNG: Súng
 400. KỲ: Cờ
 401. : Sơ
 402. CỰU: Cũ
 403. : Vũ
 404. VĂN: Văn
 405. DÂN: Dân
 406. : Xã
 407. ĐẠI: Cả
 408. TÔN: Cao
 409. TRÌ: Ao
 410. TỈNH: Giếng
 411. KHẨU: Miệng
 412. DI: Cằm
 413. TÀM: Tằm
 414. DÕNG: Nhộng
 415. TỐC: Chống
 416. TRÌ: Chầy
 417. VÂN: Mây
 418. HOẢ: Lửa
 419. THẦN: Chửa
 420. DỤC: Nuôi
 421. : Đuôi
 422. LÂN: Vẩy
 423. HUY: Vẫy
 424. CHẤP: Cầm
 425. NIÊN: Năm
 426. NGUYỆT: Tháng
 427. MINH: Sáng
 428. TÍN: Tin
 429. ẤN: In
 430. THUYÊN: Cắt (khắc)
 431. VẬT: Vật
 432. NHƠN: Người
 433. HY: Chơi
 434. : Cợt
 435. : Chốt
 436. PHU: Chày
 437. :  Vay
 438. HOÀN: Trả
 439. GIÃ: Giã
 440. MÀNH: Mành
 441. VU: Quanh
 442. KÍNH: Tắt
 443. THIẾT: Cắt
 444. THA: Mài
 445. VU: Khoai
 446. ĐẬU: Đậu
 447. LĂNG: Củ Ấu
 448. THỊ: Trái hồng
 449. CUNG: Cung
 450. NỖ: cái nỏ
 451. PHỦ: Chõ
 452. ĐANG: Cái xanh
 453. CHI: Cành
 454. DIỆP: Lá
 455. TOẢ: Khoá
 456. KIỀM: Kiềm
 457. NHU: Mềm
 458. KÍNH: Cứng
 459. LẬP: Đứng
 460. HÀNH: Đi
 461. UY: Uy
 462. ĐỨC: Đức
 463. CẤP: Bực
 464. GIAI: Thềm
 465. GIA: Thêm
 466. GIẢM: Bớt
 467. HƯỚC: Cợt
 468. THÀNH: Tin
 469. DỰ: Khen
 470. DAO: Ngợi
 471. QUÁN: Tưới
 472. BÍNH: Soi
 473. THẦN: Tôi
 474. CHỦ: Chúa
 475. : Múa
 476. PHI: Bay
 477. TRINH: Ngay
 478. TĨNH: Lặng
 479. XƯNG: Tặng
 480. THÀNH: Nên
 481. VONG: Quên
 482. : Nhớ
 483. THÊ: Vợ
 484. THIẾP: Hầu
 485. BÀO: Bầu
 486. ỦNG: Ống
 487. TÍCH: Xương sống
 488. XOANG: Lòng
 489. : Không
 490. THỰC: Thật
 491. THIẾT: Sắt
 492. ĐỒNG: Đồng
 493. ĐÔNG: Đông
 494. SÓC: Bắc
 495. TRẮC: Trắc
 496. BÌNH: Bằng
 497. BẤT: Chăng
 498. DA: Vậy
 499. DƯỢC: Nhảy
 500. TIỀM: Chìm
 501. CHÂM: Kim
 502. NHẬN: Nhọn
 503. TOÀN: Trọn
 504. TỊNH: Đều
 505. ĐÀI: Rêu
 506. CẤU: Bụi (nhơ)
 507. VỊNH: Lội
 508. THOAN: Trôi
 509. XUY: Xôi
 510. MỄ: Gạo
 511. HỒ: Cáo
 512. LỘC: Hươu
 513. HOÀI: Cưu mang
 514. HIỆP: Cắp
 515. ỦNG: Lấp
 516. LƯU: Trôi
 517. CHUỲ: Dùi
 518. TRƯỢNG  : Gậy
 519. BÔN: Chậy
 520. VÃNG: Qua
 521. VIỄN: Xa
 522. HỒNG: Cả (lớn)
 523. CHÁ: Chả
 524. TRÀ: Chè
 525. NGHỆ: Nghề
 526. TÀI: Của
 527. TRỢ: Đũa
 528. CHUỶ: Môi (cái vá)
 529. KHÔI: Vội
 530. PHẤN: Phấn
 531. HÀM: Mặn
 532. LẠT: Cay
 533. DOANH: Đầy
 534. PHẠP: Thiếu
 535. BÀO: Áo
 536. BỊ: Chăn
 537. ĐÌNH: Sân
 538. KHUYẾT: Cửa
 539. DỰNG: Chửa
 540. THAI: Thai
 541. CAI: Cai
 542. KẾ: Kể
 543. TẾ: Rể
 544. HÔN: Dâu
 545. : Câu
 546. THƠ: Sách
 547. ĐỔ: Vách
 548. TƯỜNG: Tường
 549. PHƯỜNG: Phường
 550. PHỐ: Phố
 551. BỘ: Bộ
 552. PHIÊN: Phiên
 553. QUYỀN: Quyền
 554. TƯỚC: Tước
 555. ĐẮC: Được
 556. VI: Làm
 557. THAM: Tham
 558. DỤC: Muốn
 559. QUYỂN: Cuốn
 560. TRƯƠNG: Trương ra
 561. SƯƠNG: Sương
 562. THỬ: Nắng
 563. HẠO: Sáng trắng
 564. HINH: Thơm
 565. CHIÊM: Rơm
 566. LẠP: Hạt
 567. LƯƠNG: Mát
 568. BÃO: No
 569. KHỐ: Kho
 570. QUÂN: Vựa
 571. HÁN: Đứa
 572. LANG: Chàng
 573. HOÀNH: Ngang
 574. KHOÁT: Rộng
 575. BA: Sóng
 576. HƯỞNG: Vang
 577. THÊ :Thang
 578. KỶ: Ghế
 579. MẪU: Mẹ
 580. NHI: Con
 581. VIÊN: Tròn
 582. NHUỆ: Nhọn
 583. SOẠN: Dọn
 584. THU: Thâu
 585. CHÂU: Châu
 586. HUYỆN: Huyện
 587. TỤNG: Kiện
 588. MINH: Kêu
 589. TÙNG: Theo
 590. SỬ: Khiến
 591. MIỆN: Mũ miện
 592. TRÂM: Cây trâm
 593. ĐẢO: Đâm
 594. ĐÀO :Đãi
 595. THÁI: Sảy
 596. NGHIÊN: Nghiền
 597. LIÊN: Liền
 598. TỤC: Nối
 599. ĐOAN: Mối
 600. PHÁI: Dòng
 601. LUNG: Lồng
 602. QUỸ: Sọt
 603. ĐỐ: Mọt
 604. TRÙNG: Sâu
 605. : Câu
 606. ĐIỂM: Chấm
 607. THỐ: Giấm
 608. DU: Dầu
 609. PHÙ: Trầu
 610. TOÁN: Tỏi
 611. KHOÁI: Gỏi
 612. : Tôm
 613. KIÊM: Gồm
 614. PHỔ: Khắp
 615. HẠ: Thấp
 616. CAO: Cao
 617. CAO: Sào
 618. ĐÀ: Lái
 619. TRẠI: Trại
 620. THÔN: Thôn
 621. NỘN: Non
 622. KHỐNG: Dại
 623. PHÁI: Phái
 624. TÔNG: Dòng
 625. TÀI: Trồng
 626. NGẢI: Cắt
 627. SẮC: Gặt
 628. ƯU: Cày
 629. TÍCH: Gầy
 630. PHÌ: Béo
 631. XẢO: Khéo
 632. TINH: Ròng
 633. PHÙNG: Họ Phùng
 634. MẠNH: Họ Mạnh
 635. TÍNH: Gộp
 636. LƯỢNG: Tin
 637. KIÊN: Bền
 638. XÁC: Thật
 639. TẤT: Ắt
 640. TU: Tua
 641. TỰ: Chùa
 642. BƯU: Dịch
 643. BÍCH: Ngọc Bích
 644. : Sao Cơ
 645. ĐÊ: Bờ
 646. CẢNH: Cõi
 647. VẤN: Hỏi
 648. THIẾT: Bày
 649. THƯ: Lầy
 650. TÁO: Ráo
 651. THƯƠNG: Giáo
 652. KIẾM: Gươm
 653. LIÊM: Liềm
 654. TRỬU: Chổi
 655. QUỸ: Cũi (hòm)
 656. SƯƠNG: Rương
 657. HƯƠNG: Hương
 658. LẠP: Sáp
 659. THÁP: Tháp
 660. ĐÌNH: Đình
 661. KHU: Mình
 662. MẠO: Mặt
 663. MẬT: Nhặt
 664. : Thưa
 665. ÁN: Trưa
 666. THẦN: Sớm
 667. CẢM: Cám
 668. PHU: Tin
 669. BỘC: Min (tôi)
 670. : Đứa
 671. TÍCH: Chứa
 672. SUNG: Đầy
 673. HẬU: Dầy
 674. KHINH: Nhẹ
 675. THẾ: Thế
 676. TÀI: Tài
 677. ĐÀI: Đài
 678. MIỄU: Miễu
 679. KIỆU : Kiệu
 680. TRI: Xe
 681. THÍNH: Nghe
 682. ĐỔ: Thấy
 683. THỦ: Lấy
 684. BAN: Ban
 685. TỪ: Khoan
 686. CẤP: Kíp
 687. : Níp
 688. ĐAN: Giai
 689. CỨC: Gai
 690. NHÂN: Hạt
 691. ĐẠM: Lạt
 692. NÙNG: Nồng
 693. ƯỚC: Mong
 694. TƯỞNG: Nhớ
 695. TRÁI: Nợ
 696. DUYÊN: Duyên
 697. NGHIỄN: Nghiên
 698. TIÊN: Giấy
 699. GIÃ: Vậy
 700. TAI! Thay
 701. HẠNH: May
 702. KHAM: Khá
 703. QUYỀN: Má
 704. NHĨ: Tai
 705. THUỲ: Ai
 706. MỖ: Mỗ
 707. SÀO: Tổ
 708. CỐC: Hang
 709. ANG: Nồi rang
 710. BỒN: Chậu
 711. CỰU: Cậu
 712. DA: Ông (cha)
 713. XUYÊN: Sông
 714. NHẠC: Núi
 715. NGÔN: Nói
 716. TÁC: Làm
 717. LAM: Chàm
 718. UẤT: Nghệ
 719. BỄ: Vế đùi
 720. YÊU: Lưng
 721. GIÁC: Sừng
 722. ĐỀ:Móng
 723. ẢNH: Bóng
 724. HÌNH: Hình
 725. KINH: Kinh
 726. SỬ: Sử
 727. THỦ: Giữ
 728. DU: Chơi
 729. CHIÊU: Vời
 730. TỰU: Tới
 731. CẢI: Đổi
 732. DI: Dời
 733. TRUỴ: Rơi
 734. ĐIÊN: Ngã
 735. : Đã
 736. TẰNG: Từng
 737. HỶ: Mừng
 738. GIA: Tốt
 739. NGHIỄNG: Đồng cốt
 740. VU: Thầy mo
 741. KHUẤT: Cốt
 742. THÂN: Duỗi
 743. TUẾ: Tuổi
 744. THÌ: Giờ
 745. TINH: Cờ
 746. TẢN: Tán
 747. HY: Hơn hớn
 748. XÁN: Rỡ ràng
 749. THANG: Vua Thang
 750. : Vua Vũ
 751. PHỦ: Phủ
 752. CUNG: Cung
 753. ĐÔNG: Mùa Đông
 754. LẠP: Tháng Chạp
 755. HỢP: Hạp
 756. LY: Lìa
 757. : Mê
 758. NGỘ: Biết
 759. CẨM: Vóc
 760. SA: The
 761. PHÚ: Che
 762. BAO: Bọc
 763. NGUNG: Góc
 764. BỆ: Hè
 765. LUÂN: Bánh xe
 766. TỨ: Ngựa
 767. THƯƠNG: Vựa
 768. THẢNG: Kho
 769. NHO: Đạo Nho
 770. THÍCH: Đạo Phật
 771. MIẾN: Bột
 772. DI: Đường
 773. QUÝ: Sang
 774. BẦN: Khó
 775. TÔN: Lọ
 776. ÁN: Yên
 777. BIÊN: Biên
 778. TẢ: Chép
 779. GIÁP: Mép
 780. TAI: Mang
 781. NƯƠNG: Nàng
 782. ẨU: Mụ
 783. MÃO: Mũ
 784. THAO: Thao
 785. NHẬP: Vào
 786. : ở
 787. CAO: Mỡ
 788. CỐT: Xương
 789. TƯỜNG: Tường
 790. LƯỢC: Lược
 791. BỘ: Bước
 792. CHI: Đi
 793. THI: Thi
 794. LỄ: Lễ
 795. DO: Bởi
 796. PHÁT: Ra
 797. ĐƯỜNG: Nhà
 798. HỘ: Cửa
 799. SỞ: Thửa
 800. Ư:  Chưng
 801. BỔNG: Bưng
 802. : Dẫy
 803. PHẢ: Sảy
 804. THUNG: Đâm
 805. Á: Câm
 806. LUNG: Điếc
 807. TÍCH: tiếc
 808. : Chê
 809. ĐÊ: Dê
 810. CẨU: Chó
 811. TỘC: Họ
 812. : Làng
 813. ĐƯỜNG: Cây Đường
 814. LỆ: Cây Lệ
 815. QUẾ: Cây Quế
 816. ĐỒNG: Cây Vông
 817. ĐỘC: Sông
 818. SƠN: Núi
 819. YÊN: Khói.
 820. VỤ: Mù
 821. NGÔ: Nước Ngô
 822. SỞ: Nước Sở
 823. TẢI: Chở
 824. ĐÀI: Khiêng
 825. LINH: Thiêng
 826. ỨNG: Ứng
 827. HỨNG: Hứng
 828. NGU: Vui
 829. : Côi
 830. QUẢ: Goá
 831. NHA: Quạ
 832. THƯỚC: Ác Là
 833. HOÀ: Hoà
 834. THUẬN: Thuận
 835. NỘ: Giận
 836. TỪ: Lành
 837. THÀNH: Thành
 838. TRẠI: Trại
 839. THẾ: Giại
 840. LANG: Hiên
 841. CHU: Thuyền
 842. VÕNG: Võng
 843. KHỔNG: Họ Khổng
 844. CHU: Họ Chu
 845. NGU: Nhà Ngu
 846. QUẮC: Đất Quắc
 847. HOẶC: Hoặc
 848. NGHI: Ngờ
 849. PHỤNG: Thờ
 850. CUNG: Kính
 851. ĐIÊN: Đỉnh
 852. NGẠN: Bờ
 853. Ô: Dơ
 854. KHIẾT: Sạch
 855. KHIẾT: Xách
 856. CHIÊM: Cầm
 857. MẬU: Lầm
 858. MAN: Dối
 859. PHONG: Gói
 860. TRÁO: Trùm
 861. BÀO: Đùm
 862. THÚC: Buộc
 863. DƯỢC: Thuốc
 864. PHÙ: Bùa
 865. QUÂN: Vua
 866. TƯỚNG: Tướng
 867. LƯỢNG: Lượng
 868. TÀI: Tài
 869. BÀI: Bài
 870. BIỂN: Biển
 871. QUYỂN: Quyển
 872. THIÊN: Thiên
 873. MIỄN: Khuyên
 874. XANH: Chống
 875. QUẢNG: Rộng
 876. DIÊN: Dài
 877. LOẠI: Loài
 878. LUÂN: Đấng
 879. NOÃN: Trứng
 880. BÀO: Nhau
 881. THÂU: Thau
 882. NGỌC: Ngọc
 883. THỐC: Trọc
 884. KHUNG: Cao
 885. TINH: Sao
 886. ĐIỆN: Chớp
 887. HẤP: Hớp
 888. HA: La
 889. XUẤT: Ra
 890. KHAI: Mở
 891. QUÁI: Gở
 892. TƯỜNG: Điềm
 893. NHUYỄN: Mềm
 894. CƯƠNG: Cứng
 895. KHẲNG: Khứng
 896. TUỲ: Theo
 897. HUYỀN: Treo
 898. ĐẢM: Gánh
 899. ĐẢ: Đánh
 900. KHU: Trừ
 901. TỪ: Lời
 902. THỌ: Chịu
 903. MÃO: Mẹo
 904. DẦN: Dần
 905. THÂN: Thân
 906. DẬU: Dậu
 907. ẨN: Giấu
 908. GIÀ: Che
 909. TUYỀN: Về
 910. PHẢN: Lại
 911. QUẢ: Trái
 912. ĐIỀU: Cành
 913. BÌNH: Cái Bình
 914. BÁT: Cái Bát
 915. XƯỚNG: Hát
 916. ĐÀN: Đàn
 917. : Làm quan
 918. NÔNG: Làm ruộng
 919. THƯỢNG: Chuộng
 920. BAO: Khen
 921. HẮC: Đen
 922. HỒNG: Đỏ
 923. THỐ: Con thỏ
 924. LY: Con cầy
 925. : rây
 926. CẤP: Kín
 927. NHẪN: Nhịn
 928. Ý: Lòng
 929. THÔNG: Thông
 930. TẮC: Lấp
 931. BIẾN: Khắp
 932. GIAI: Đều
 933. TIÊU: Nêu (giới)
 934. KIỆT: kiệt
 935. VIỆT: Nước Việt
 936. TỀ:  Nước Tề
 937. KHUÊ: Sao Khuê
 938. MÃO: Sao Mão
 939. KHẢO: Khảo
 940. TRA: Tra
 941. NGOA: Ngoa
 942. NGUỴ: Dối
 943. MUỘI: Tối
 944. MINH: Mờ
 945. NGỤ: Nhờ
 946. MÔNG: Đội
 947. KỶ :Mối
 948. CƯƠNG: Giường
 949. CHƯƠNG: Chương
 950. CẢO: Cảo
 951. THỊ: Bảo
 952. TRUYỀN: Truyền
 953. TIỀN: Tiền
 954. TÚC: Thóc
 955. CHÚ: Đúc
 956. YÊU  : Cầu
 957. ĐIẾU: Câu
 958. NGƯ: Đánh cá
 959. MIÊU: Mạ
 960. HUỆ: Bông
 961. ÔNG: Ông
 962. ĐIỆT: Cháu
 963. MẬU: Can Mậu
 964. CANH: Can Canh
 965. ĐINH: Can ĐINH
 966. QUÝ: Can Quý
 967. NGUỴ: Nước Nguỵ
 968. TẦN: Nước Tần
 969. QUẦN: Quần
 970. KHOÁ: Khố
 971. HỘ: Hộ
 972. PHÙ: Vùa
 973. THÂU: Thu
 974. HOẠCH: Được
 975. MƯU: Chước
 976. LỰ :Lo
 977. THÔ: To
 978. TẾ: Nhỏ
 979. SOẠN: Cỗ (mâm)
 980. TU: Đồ ăn
 981. CẦN: Rau cần
 982. BẶC: Cải củ
 983. THÚ: Thú
 984. TÌNH: Tình
 985. BINH: Binh
 986. NGŨ: Ngũ
 987. NÙNG: Mũ
 988. THŨNG: Sưng
 989. TẰNG: Từng
 990. BỆ: Bực
 991. BỨC: Bức
 992. TUẦN: Thuần
 993. TUẦN: Đi tuần
 994. THÚ: Đi thú
 995. CHUỶ: Mỏ
 996. PHU: Da
 997. HOA: Hoa
 998. NHUỴ: Nhuỵ
 999. : Quan Uý
 1000. THỪA: Quan Thừa
 1001. XỈ: Răng
 1002. MÂU: Mắt(ngươi)
 1003. THỤ: Bán Đắt
 1004. THIÊM: Thêm
 1005. TIÊU: Đêm
 1006. ĐÁN: Sớm
 1007. KỸ: Bợm
 1008. BÀI: Trò
 1009. BÃO: No
 1010. : Đói
 1011. CHƯ: Mọi
 1012. CÁC: Đều
 1013. KHIẾU: Kêu
 1014. HÀM: Ngậm
 1015. CẤM: Cấm
 1016. NHƯNG: Nhưng
 1017. VU: Chưng
 1018. THỬ: Ấy
 1019. : Lấy
 1020. CẦU: Tìm
 1021. CẦM: Chim
 1022. : Ếch
 1023. CHUYÊN: Gạch
 1024. THÁN: Than
 1025. QUÁN: Quan
 1026. LÂU: Rút
 1027. BẠT: Tuốt
 1028. : Sờ
 1029. TẠ: Nhờ
 1030. CHI: Chống
 1031. MANH: Mống
 1032. NHƯỠNG: Gây
 1033. TỔ: Chay
 1034. HUÂN: Tạp
 1035. TIỄN: Đạp
 1036. KHOÁ: Cầm
 1037. THÁM: Thăm
 1038. TAO: Gãi
 1039. LỊCH: Trải
 1040. DU: Qua
 1041. MA: Ma
 1042. QUỶ: Quỷ
 1043. TỨC: Nghỉ
 1044. : Nay
 1045. TIÊU: Mây
 1046. LỖ: Mặn
 1047. KHIẾT: Cắn
 1048. HÀO: Kêu
 1049. LIÊU: Trêu
 1050. NHIỄU: Quấy
 1051. GIÁO: Dạy
 1052. TRỪNG: Răn
 1053. NHIỄM: Con trăn
 1054. VỊ: Con nhím
 1055. THIỀM: Liếm
 1056. XAN: Ăn
 1057. CƯỚC: Chân
 1058. CĂN: Gót
 1059. MỸ: Tốt
 1060. VINH: Sang
 1061. CƯƠNG: Gang
 1062. THỔ: Đất
 1063. THẬP: Nhặt
 1064. SƯU: Tìm
 1065. HIỀM: Hiềm
 1066. TẬT: Ghét
 1067. ÁN: Xét
 1068. LAO:  Mò
 1069. VỤ: Cò
 1070. QUYÊN: Cuốc
 1071. TIẾT: Guốc
 1072. NGOA: Giầy
 1073. QUY: Quay
 1074. CỦ: Thước
 1075. TỲ: Lược
 1076. KÍNH: Gương
 1077. DƯƠNG: Dương
 1078. LIỄU: Liễu
 1079. TRÀO: Ghẹo
 1080. SOẠ: Chơi
 1081. LÂN: Ma trơi
 1082. HUỲNH: Đóm
 1083. TỔNG: Tóm
 1084. TRÌ: Cầm
 1085. ĐÀM: Đầm
 1086. HỨC: Rãnh
 1087. CẢNH: Cảnh
 1088. TRANG: Trang
 1089. CHỈ: Gang
 1090. CHÍCH: Lẻ
 1091. CHIẾT: Bẻ
 1092. PHAN: Vin
 1093. MIÊN: Mền
 1094. PHÚC: Kép
 1095. PHÁP: Phép
 1096. ÂN: Ơn
 1097. HIỆP: Lờn
 1098. DONG: Nhác
 1099. GIÁ: Gác
 1100. GIAN: Ngăn
 1101. MỤC: Chăn
 1102. TIỀU: Hái củi
 1103. CHUẨN: Sống mũi
 1104. ĐỒNG: Ngươi
 1105. KHÍ: Hơi
 1106. THANH: Tiếng
 1107. TƯỜNG: Liệng
 1108. NHIỄU: Quanh
 1109. TRANH: Tranh
 1110. CHIẾN: Đánh
 1111. LINH: Cánh
 1112. : Lông
 1113. TÒNG: Tòng
 1114. BÁCH: Bách
 1115. SÁCH: Sách
 1116. ĐỒ: Bản đồ
 1117. KHÔ: Khô
 1118. THẤP: Ướt
 1119. CHỬNG: Vớt
 1120. ĐẦU: Gieo
 1121. GIAO: Keo
 1122. TIẾT: Mạt
 1123. HẠCH: Hạt
 1124. ĐẰNG: Giây
 1125. THỌ: Cây
 1126. SÀI: Củi
 1127. HOÁN: Đổi
 1128. THIÊN: Dời
 1129. THẾ: Đời
 1130. KINH: Chợ
 1131. : Chớ
 1132. PHẤT: Chăng
 1133. VÂN: Rằng
 1134. VỊ: Bảo
 1135. TỐ: Cáo
 1136. XƯNG: Xưng
 1137. MẶC: Thừng
 1138. BỔNG: Gậy
 1139. GIÁ: Cấy
 1140. CANH: Cầy
 1141. NHỰT: Ngày
 1142. KỲ: Hẹn
 1143. HOÀN: Vẹn
 1144. TIẾN: Lên
 1145. BÌNH: Phên
 1146. LY: Giậu
 1147. TÀNG: Giấu
 1148. YỂM: Che
 1149. LIÊM: Khe
 1150. KHIẾU: Lỗ
 1151. BỔ: Vá
 1152. ĐIỀU: Hoà
 1153. KHOA: Khoa
 1154. ĐỆ: Thứ
 1155. : Người ở
 1156. ĐỒNG: Tiểu đồng
 1157. : Mong
 1158. HY: Hoạ
 1159. DỊ: Lạ
 1160. ĐỒNG: Cùng
 1161. TRÙNG: Trùng
 1162. ĐIỆP: Điệp
 1163. NGHIỆP: Nghiệp
 1164. HUÂN: Công
 1165. THỰC: Trồng
 1166. BỒI: Đắp
 1167. PHỤ: Giúp
 1168. TRÙ: Toan
 1169. NHÀN: Nhàn
 1170. TÁN: Tán
 1171. KHA: Cán
 1172. BÍNH: Chuôi
 1173. VỊ: Mùi
 1174. PHONG: Thói
 1175. BỐC: Bói
 1176. CHIÊM: Xem
 1177. ÁP: Kèm
 1178. KHIỂN: Khiến
 1179. BIẾN: Biến
 1180. THƯỜNG: Thường
 1181. NHƯỢNG: Nhường
 1182. KHIÊM: Tốn
 1183. XỨ: Chốn
 1184. KHU: Khu
 1185. ĐẠC: Đo
 1186. TUYỆT: Dứt
 1187. CẦM: Bắt
 1188. : Tha
 1189. : Xa
 1190. BÁCH: Ngặt
 1191. ẤT: Can Ất
 1192. NHÂM: Can Nhâm
 1193. THÍCH: Đâm
 1194. CÔNG: Đánh
 1195. PHỐI: Sánh
 1196. LIÊN: Liền
 1197. KHA: Thuyền
 1198. LỤC: Bộ
 1199. GIẢ: Dối
 1200. KHÔNG: Không
 1201. SÍNH: Giong
 1202. TRÌ: Ruổi
 1203. KHU: Đuổi
 1204. KHƯỚC: Ruồng
 1205. PHÓNG: Buông
 1206. KHIÊN: Dắt
 1207. PHỤC: Mặc
 1208. : Ăn
 1209. THUÂN: Da nhăn
 1210. MIỄN: Cúi
 1211. TUNG: Rối
 1212. HOẠT: Trơn
 1213. HUỆ: Ơn
 1214. HY: Phúc
 1215. ĐỐC: Giục
 1216. THƯ: Khoan
 1217. CÀN: Quẻ Càn
 1218. CHẤN: Quẻ Chấn
 1219. CẤN: Quẻ Cấn
 1220. KHÔN: Quẻ Khôn
 1221. HỒN: Hồn
 1222. PHÁCH: Vía
 1223. TỬ: Tía
 1224. THANH: Xanh
 1225. TANG: Lành
 1226. HẢO: Tốt
 1227. THIÊU: Đốt
 1228. BỒI: Vùi
 1229. TẠNG: Mồi
 1230. TÍCH: Dấu
 1231. PHANH: Nấu
 1232. LẠN: Sôi
 1233. TOẠ: Ngồi
 1234. BÀO: Nhảy
 1235. TIẾT: Chảy
 1236. PHIÊU: Trôi
 1237. BỒI: Bồi
 1238. THỤC: Chuộc
 1239. CỰ: Đuốc
 1240. : Lò
 1241. TẨN: Tro
 1242. TRẦN: Bụi
 1243. PHỦ: Cúi
 1244. SÂN: Giương
 1245. CHƯƠNG: Ngọc Chương
 1246. UYỂN: Ngọc Uyển
 1247. LIỄN: Ngọc Liễn
 1248. DAO: Ngọc Dao
 1249. MỘ: Rao
 1250. PHỎNG: Hỏi
 1251. NGỮ: Nói
 1252. BÌNH: Bàn
 1253. LAN: Giàn
 1254. XƯỞNG: Xưởng
 1255. ĐÃNG: Phóng đãng
 1256. PHIỀN: Phiền
 1257. PHAN: Vin
 1258. LẠP: Bẻ
 1259. TRÁNG: Khoẻ
 1260. SI: Ngây
 1261. VI: Vây
 1262. TẬP: Úp
 1263. CHUYẾT: Núp (Ném)
 1264. CÚC: Răn
 1265. TRĂN: Sông Trăn
 1266. : Sông Vĩ
 1267. : Ỷ
 1268. : Xe
 1269. THÍNH: Nghe
 1270. TUÂN: Hỏi
 1271. : Mỏi
 1272. LẠC: Vui
 1273. HẠ: Rỗi
 1274. MANG: Vội
 1275. MỘC: Gội
 1276. NHU: Dầm
 1277. : Cầm
 1278. THỐ: Đặt
 1279. TIỄN: Cắt
 1280. CHÀNG: Đâm
 1281. LÃM: Cầm
 1282. HUY: Vẫy lui
 1283. DUNG: Chảy (tan)
 1284. PHÍ: Sôi
 1285. PHIẾM: Trôi
 1286. PHÙ: Nổi
 1287. GIẢI: Cởi
 1288. THAO: Cầm
 1289. VỌNG: Ngày rằm
 1290. SÓC: Mồng một
 1291. LẬU: Dột
 1292. LUÂN: Chìm
 1293. MỊCH: Tìm
 1294. LUÂN: Chọn
 1295. TIÊM: Nhọn
 1296. ĐỘT: Lồi
 1297. HY! Ôi
 1298. SẤT: Quát
 1299. SÁT: xát
 1300. XOA: Thoa
 1301. LA: Mã la
 1302. KHÁNH: Cái khánh
 1303. LỆNH: Lịnh
 1304. ĐỀ: Bài
 1305. NGOẠI: Ngoài
 1306. LINH: lẻ
 1307. THÁI: Vẻ
 1308. : Nền
 1309. QUÁN: Quen
 1310. KỲ: Lạ
 1311. NẶC: Dạ
 1312. THỪA: Vâng
 1313. THƯỜNG: Từng
 1314. CÁI: Tượng
 1315. VƯỢNG: Vượng
 1316. NINH: An
 1317. CAN: Can
 1318. HỆ: Hệ
 1319. TỪ: Tế
 1320. ĐẢO: Cầu
 1321. TẤU: Tâu
 1322. : Hỏi
 1323. QUYỆN: Mỏi
 1324. CHUYÊN: Chuyên
 1325. BIÊN: Ngoài biên
 1326. QUẬN: Ngoài quận
 1327. LUẬN: Luận
 1328. PHÊ: Phê
 1329. CỔ: Dê
 1330. TRƯ: Lợn
 1331. VIÊN: Vượn
 1332. ĐỘC: Trâu (nghé)
 1333. CỨU: Tàu (ngựa)
 1334. BÀO: Bếp
 1335. NHU: Nếp
 1336. MẠCH: Lúa chiêm
 1337. TIÊM: Cái tiêm
 1338. THIẾP: cái thiếp
 1339. KIẾP: Cướp
 1340. THÂN: Mình  
 1341. TỨ: Rình
 1342. KIỀU: Ngóng
 1343. TẤN: Chóng
 1344. : Lâu
 1345. TÀU: Chiếc tàu
 1346. TRỤC: Lái
 1347. HÃI: Hãi
 1348. KINH: Kinh
 1349. CƯU: Cầu lành
 1350. DỊCH: Quán
 1351. BẢN: Ván
 1352. ĐINH: Đinh
 1353. THIỆN: Lành
 1354. HUY: Tốt
 1355. LIỆU: dốt
 1356. SAO: Rang
 1357. NHAM: Hang
 1358. HUYỆT: Lỗ
 1359. DỤ: Dỗ
 1360. CĂNG: Thương
 1361. ƯƠNG: Ương
 1362. HOẠCH: Gặt
 1363. KỲ: Cắt
 1364. CỨ: Cưa
 1365. TỐNG: Đưa
 1366. PHÙNG: Gặp
 1367. TRÚC: Đắp
 1368. TOÀN:  Giùi
 1369. DUY: Duy
 1370. KHỞI: Há
 1371. GIÁ: Gả
 1372. HÂN: Mừng
 1373. CẨN: Nhưng
 1374. : Ấy
 1375. HỸ: Vậy
 1376. : Thay
 1377. TUÝ: Say
 1378. MIÊU: Ngủ
 1379. THUỲ: Rũ
 1380. TỨ: Cho
 1381. LỘ: Cò
 1382. THANH: Vạc
 1383. THỔ: Khạc
 1384. LÌNH: Nghe
 1385. KHOA:Khoe
 1386. KIỂU: Dối
 1387. KHẤU: Hỏi
 1388. XAI: Ngờ
 1389. PHÒNG: Ngừa
 1390. BẢ: Giữ
 1391. NGỰ: Ngự
 1392. TRUY: Theo
 1393. TRẠO: Chèo
 1394. THÔI: Đẩy
 1395. TRƯỚNG: Dẫy
 1396. XUNG: Xông
 1397. HỒNG: Chim Hồng
 1398. CHÍ: Bồ cắt
 1399. SẮT: Đàn Sắt
 1400. CẦM: Đàn Cầm
 1401. NGỘ: Lầm
 1402. VÂN: Rối
 1403. THỐNG: Mối
 1404. QUẦN: Bầy
 1405. ĐẠI: Thay
 1406. TAO: Gặp
 1407. TẬP: Tập
 1408. ÔN: Ôn
 1409. CÔN: Cá côn
 1410. NGẠC: Cá Ngạc
 1411. NOẠ: Nhác
 1412. TẦN: Năng
 1413. VIẾT: Rằng
 1414. ĐÀM: Nói
 1415. GIAN: Cói
 1416. ĐỊCH: Lau
 1417. TẦN: Cau mày
 1418. HOÃN: Mỉm
 1419. CỐ: Chỉn
 1420. VIÊN: Bèn
 1421. GIANG: Đèn
 1422. TÁO: Bếp
 1423. HIỆP: Hẹp
 1424. LONG: Cao
 1425. THỌ: Trao
 1426. PHI: Mở
 1427. PHÁ: Vỡ
 1428. TÀN: Tàn
 1429. THÁN: Than
 1430. HOA: Dức
 1431. LỰC: Sức
 1432. DU: Mưu
 1433. LƯU: Họ Lưu
 1434. NGUYỄN: Họ Nguyễn
 1435. CHUYỂN: Chuyển
 1436. TUẦN: Noi
 1437. CHIẾU: Soi
 1438. LÂM: Đến
 1439. TRINH: Hến
 1440. : Sam
 1441. LAM: Tham
 1442. THỊ: Muốn
 1443. PHÍ: Tốn
 1444. DOANH: Dư
 1445. : Con Sư
 1446. : Ngựa Ký
 1447. TỴ: Chi TỴ
 1448. THÌN: Chi Thìn
 1449. TRÍ: Bền
 1450. DI: Phẳng
 1451. CHƯƠNG: Xẳng
 1452. SÀM: Dèm
 1453. LIÊM: Rèm
 1454. : Cửa sổ
 1455. TẨY: Rửa
 1456. TRẦM: Chìm
 1457. DẠ: Đêm
 1458. HÔN: Tối
 1459. TRÁ: Dối
 1460. GIAN: Gian
 1461. YÊN: Cái Yên
 1462. : Dây khấu
 1463. THẤU: Thấu
 1464. TIÊU: Tiêu
 1465. KIÊU: Kiêu
 1466. NGẠO: Ngạo
 1467. MẠO: Mạo
 1468. NHÂN: Nhân
 1469. XUÂN: Xuân
 1470. NHUẬN: Nhuần
 1471. THUẤN: Thuấn
 1472. NGHIÊU: Nghiêu
 1473. BẾ: Yêu
 1474. SÙNG: Chuộng
 1475. ĐỒ: Luống
 1476. KHÁP: Vừa
 1477. : Con Lừa
 1478. SÀI: Con Sại
 1479. NGẠI: Ngại
 1480. KHOAN: Khoan
 1481. ĐÀN: Đàn
 1482. VIỆN: Viện
 1483. TIỆN: Tiện
 1484. HOAN: Vui
 1485. TUY: Rau mùi
 1486. CỬ: Rau diếp
 1487. HIỆP: Hiệp
 1488. : Đều
 1489. ĐIÊU: Con Điêu
 1490. THỈ: Con Lợn
 1491. CỰ: Lớn
 1492. : Thêm
 1493. THUỴ: Điềm
 1494. YÊU: Gở
 1495. TRỞ: Trở
 1496. LAN: Ngăn
 1497. GIÁI: Răn
 1498. LY: Sửa
 1499. TRỢ: Đỡ
 1500. THOAN: Chừa
 1501. BỊ: Ngừa
 1502. ĐỒN: Đóng
 1503. HU: Ngóng
 1504. THỊ: Xem
 1505. : Đem
 1506. HIẾN: Hiến
 1507. BẰNG: Khiến
 1508. ĐỆ: Đưa
 1509. VÂN: Bừa
 1510. : Vải
 1511. CHỬ: Bãi
 1512. NHAI: Bờ
 1513. SỰ: Thờ
 1514. KHÂM: Kính
 1515. CHÍNH: Chính
 1516. HÌNH: Hình
 1517. HỒI: Quanh
 1518. TỐ: Ngược
 1519. THẮNG: Được
 1520. ƯU: Hơn
 1521. TIẾT: Nhờn (lờn)
 1522. CUNG: Kính
 1523. VỊNH: Vịnh
 1524. NGÂM: Ngâm
 1525. TẨM: Dầm
 1526. TRỪNG: Lóng
 1527. BÀN: Đứng
 1528. NHIỄU: Quanh
 1529. LINH: Lanh
 1530. LỢI: Lợi
 1531. ĐÃI: Đợi
 1532. DUNG: Dong
 1533. LOAN: Cong
 1534. NHU: Uốn
 1535. DC: Muốn
 1536. AM: Quen
 1537. NÃI: Bèn
 1538. Y: Ấy
 1539. H: Vậy
 1540. NHƯỢC: Bằng
 1541. MC: Chăng
 1542. HY: Ít
 1543. TN: Hết
 1544. TRÙ: Nhiều
 1545. HIÊU: Cú mèo
 1546. YN: Chim Yến
 1547. PHÙ: Chà chiện
 1548. LINH: Choi choi
 1549. THOAN: Cái thoi
 1550. TRC: Cuốn vải
 1551. : Gởi
 1552. K: Cầu
 1553. TH: Sống lâu
 1554. KHANG: Mạnh khoẻ
 1555. PHÚ: Thuế
 1556. THUYÊN: Lường
 1557. UÔNG: Mênh mang
 1558. DU: Lội
 1559. : Nội
 1560. ĐÌNH: Triều đình
 1561. KÌNH: Cá kình
 1562. NHN: Chim nhạn
 1563. BNG: Bạn
 1564. PH: Cha
 1565. DAO: Xa
 1566. MC: Vắng
 1567. THN: Phẳng
 1568. OANH: Quanh
 1569. TINH: Tanh
 1570. : Thối
 1571. ĐỘI: Đội
 1572. ĐOÀN: Đoàn
 1573. LIÊU: Quan
 1574. LI: Thuộc
 1575. L: Buộc
 1576. TRIN: Đi
 1577. LY: Ly
 1578. THN: Tấc
 1579. ÁCH: Nấc
 1580. XI: Cười
 1581. TINH: Đười ươi
 1582. ST: Chim Vạc
 1583. NGÂN: Bạc
 1584. XUYN: Vòng
 1585. GIANG: Sông
 1586. HỬ : Bến
 1587. TRÍ: Đến
 1588. XIÊM: Lên
 1589. ĐIN: Đền
 1590. QUAN: Ải
 1591. TC: Lãi
 1592. NGUYÊN: Nguyên
 1593. KHUYN: Khuyên
 1594. XU: Hỏi
 1595. THOÁT: Khỏi
 1596. NHIÊU: Tha
 1597. NHI: Mà
 1598. TH: Vã
 1599. C: Há
 1600. TUY: Tuy
 1601. K: Sông Kỳ
 1602. DĨ: Sông Dĩ
 1603. V: Sông Vị
 1604. KINH: Sông Kinh
 1605. DINH: Dinh
 1606. TNH: Tỉnh
 1607. CÂU: Rãnh
 1608. KHOÁI: Ngòi
 1609. TIÊN: Roi
 1610. LC: Khấu
 1611. LANG: Châu chấu
 1612. QU: Tò vò
 1613. CÁP: Sò
 1614. LOA: Ốc
 1615. ĐẨU: Nong nóc
 1616. NGA: Con Ngài
 1617. BC: Dơi
 1618. MINH: Nhện
 1619. LIN: xe liễn
 1620. DƯ: Xe
 1621. MÍNH: Chè
 1622. TIÊU: Chuối
 1623. NGOÃ: Ngói
 1624. MAO: Tranh
 1625. LINH: Cỏ Linh
 1626. CÁT: Dây Sắn
 1627. X: Bắn
 1628. ĐIN: Săn
 1629. LÂN: Lân
 1630. HC: Chim hộc
 1631. LĂNG: Góc
 1632. CH: Thềm
 1633. TĂNG: Thêm
 1634. TN: Bớt
 1635. VIN: Vớt
 1636. MÔN: Sờ
 1637. PHÙ: Phù du
 1638. ĐIP: Bướm
 1639. LÃM: Cây trám
 1640. CHI: Dành dành
 1641. LAM: Trành
 1642. HIP: Níp
 1643. HP: Hộp
 1644. LIÊM: Hộp gương
 1645. TRANH: Đờn
 1646. QUN: Sáo
 1647. TƯ:Gạo
 1648. XÁN: Cơm
 1649. PHƯƠNG: Thơm
 1650. BO: Báu
 1651. LU: Lậu
 1652. T: Chê
 1653. : Cây lê
 1654. LT: Cây Lật
 1655. NG: Nghịch
 1656. YÊM: Giầm
 1657. GIANG: Cùm
 1658. NHIÊN: Vuốt
 1659. TIT: Đốt
 1660. HÀNH: Cọng rơm
 1661. LÂU: Ôm
 1662. BÃO: Ấp
 1663. DCH: Cắp
 1664. DƯỢNG: Giương
 1665. ĐIU: Thương
 1666. QUYÊN: Bỏ vô
 1667. HU: Cơm khô
 1668. H: Hồ
 1669. NGÔ: Cây ngô
 1670. CH: Cây chỉ
 1671. DĨ: Cây dĩ
 1672. VÂN: Cây vân
 1673. THUN: Rau thuần
 1674. HNH: Rau hạnh
 1675. : Cánh
 1676. CHI: Chơn tay
 1677. ĐÌNH: Rau đay
 1678. CN: Dâm bụt
 1679. TRP: Nước cốt
 1680. CAM: Nước cơm
 1681. PHC: Thơm
 1682. ĐIM: Ngọt
 1683. TÂN: Nước bọt
 1684. HÃN: Mồ hôi
 1685. HI: Cây Hồi
 1686. GIÁP: Bồ kết
 1687. QUYT: Rau quyết
 1688. VI: Rau vi
 1689. CHI: Cỏ chi
 1690. LU: Cây Lựu
 1691. TRIU: Nước Triệu
 1692. HY: Vua Hy
 1693. T: Đi
 1694. DC: Tắm
 1695. SC: Sắm
 1696. TRANG: Giồi
 1697. CHU: (môi) muỗng
 1698. T: Dĩa
 1699. ĐIT: Con Đỉa
 1700. KHEO: Con giun
 1701. HUÂN: Hun
 1702. CHƯỚC: Đốt
 1703. ÂU: Bọt
 1704. NÁO: Bùn
 1705. DN: Trùng
 1706. CÙNG: Dế
 1707. C: vế
 1708. CUNG: Mình
 1709. TRIT: Lành
 1710. CÔNG: Khéo
 1711. DŨ: Méo
 1712. LOAN: Tròn
 1713. HOÀN: Hòn
 1714. PHIN: Tấm
 1715. THIP: Thấm
 1716. TUT: Thương
 1717. THÁP: Giường
 1718. BA: Liếp
 1719. CP: Níp
 1720. CÂU: Lồng
 1721. KHUNG: Xuyên khung
 1722. CÚC: Hoa cúc
 1723. PHC: Phục linh
 1724. MAN: Dây man
 1725. NHÂM: Đan
 1726. TU: Sửa
 1727. TR: Chứa
 1728. BI: Bồi
 1729. SUY: Thôi
 1730. DUYT: Hớn hở
 1731. THÍ: Thử
 1732. KHIM: Đánh lừa
 1733. DƯƠNG: Giảđò
 1734. BIN: Dối
 1735. LI: Máy dối
 1736. KHÔI: Làm trò
 1737. THÁC: Mo
 1738. CAI: Rễ
 1739. L: Rượu Lễ
 1740. THUN: Rượu Thuần
 1741. KHIÊN: Xăn quần
 1742. ĐẢN: Xăn áo
 1743. CHIÊN: Cháo
 1744. : Lương
 1745. ĐƯỜNG: Đường
 1746. MẬT: Mật
 1747. KẾT: Thắt
 1748. CÂU: Cầm
 1749. PHIẾU: Đâm
 1750. KHUÊ: Mổ
 1751. THỔ: Mửa
 1752. TẦN: Cười
 1753. ĐẾ: Hắt hơi
 1754. SIÊU: Đằng hắng
 1755. HA: Mắng
 1756. TÁN: Khen
 1757. KÌNH: Chơn đèn
 1758. TUỆ: Chổi
 1759. XAN: Thổi (cơm)
 1760. BỘC: Phơi
 1761. THÔI: Áo tơi
 1762. LẠP: Nón
 1763. TIỆT: Đón (ngăn)
 1764. TRỪU: Đem
 1765. ĐỆ: Em
 1766. SANH: Cháu
 1767. HUYẾT: Máu
 1768. MAO: Lông
 1769. TÂN:  Lấy chồng
 1770. THÚ: Lấy vợ
 1771. ĐỊCH: Rợ
 1772. MANH: Dân
 1773. HỈNH: Ống chân
 1774. KHOAN: Đầu gối
 1775. CÁN: Cội
 1776. TIÊU: Ngành
 1777. MẪN: Nhanh (lanh)
 1778. TIỆP: Chóng
 1779. PHÚC: Bụng
 1780. ƯNG: Lòng
 1781. CÁT: Bọ hung
 1782. HUỲNH: Đom đóm
 1783. ĐẠO: Trộm
 1784. ĐỈNH: Say
 1785. UYỂN: Cổ tay
 1786. TỲ: Lá lách
 1787. KHÁCH: Khách
 1788. THÂN: Thân
 1789. VẬN: Vần
 1790. PHỤC: Lại
 1791. CỐ: Đoái
 1792. SÁN: Chê
 1793. LY: Con Ly
 1794. MÃNG: Con Mãng
 1795. BẢNG: Bảng
 1796. BÌNH: Tranh
 1797. LOAN: Quanh
 1798. DIẾU: Ngọn
 1799. GIẢN: Chọn
 1800. PHAO: Buông
 1801. THÚ: Muông
 1802. : Chó
 1803. MA: Xoá
 1804. SOÁI: Đo
 1805. : Bà
 1806. NÃI: (Nễ) Vú
 1807. MẪU: Mụ
 1808. GIÀ: Cha
 1809. : Ta
 1810. TA: Ấy
 1811. CẬN: Thấy
 1812. TÂN: Chầu
 1813. : Rau
 1814. LOẢ: Bí
 1815. CHỬ: Mía
 1816. THỰ: Củ mài
 1817. CỔ: Chài
 1818. VÕNG: Lưới
 1819. SÍNH: Lễ cưới
 1820. CẦU: Đôi bạn
 1821. THỐi: Đùi
 1822. THU: Vế (đùi)
 1823. THUẾ: Thuế
 1824. : Tô
 1825. HỒ: Hồ
 1826. CHỈ: Bến
 1827. : Vết
 1828. TRẠM: Trong
 1829. TRỮ: Mong
 1830. MAI: Kể
 1831. MIÊU: Vẽ
 1832. : Thêu
 1833. TIỂN: Rêu
 1834. VU: Rậm
 1835. QUẢI: Cắm
 1836. HUỀ: Cầm
 1837. TRẠCH: Chằm
 1838. SƯU: Đái (tiểu)
 1839. NHŨNG: Quấy
 1840. THUẦN: Thuần
 1841. TUẦN: Tuần
 1842. TIẾT: Tiết
 1843. BIỀU: Hàm thiếc
 1844. KHUYÊN: Vòng khuyên
 1845. TIỄN: Tên
 1846. MANG: Mũi nhọn
 1847. TUYỂN: Chọn
 1848. TRINH: Thám
 1849. TRỪNG: Nhắm
 1850. CHIỂU: Sáng
 1851. THẢNG: Thảng
 1852. : Sao
 1853. CAO: Cỏ cao
 1854. NGẪU: Ngó
 1855. ÁO: Xó
 1856. PHÒNG: Buồng
 1857. CUỒNG: Cuồng
 1858. TRÍ :Trí
 1859. THÍ: Ví
 1860. THUYÊN: Bàn
 1861. TOÁN: Toan
 1862. ÂM: Ngầm
 1863. QUA: Đâm
 1864. LÔI: Nghiền
 1865. CHÚC: Liền
 1866. KỲ: Lối khác
 1867. Ô: Đất nát
 1868. TẤT: Sơn
 1869. NẶC:Lờn
 1870. LĂNG: Lấn
 1871. NHUẾ: (Khuế) giận
 1872. LÂN: Thương
 1873. DƯƠNG: Khí Dương
 1874. TẪN: Giống cái
 1875. THƯ: Mái
 1876. TRĨ: Non
 1877. SỒ: Chim con
 1878. PHỤC: Nấp
 1879. ĐIỀN: Lấp
 1880. CỐ: Cầm
 1881. NHƯƠNG: Hãn
 1882. ÁCH: Chẹn
 1883. TÀM: Thẹn
 1884. THOẢ: An
 1885. GIÁN: Can
 1886. CHÂM: Răn (sửa)
 1887. YẾN: Ngửa
 1888. NGANG: Cao
 1889. TIẾU: Rao
 1890. DỤ: Dỗ
 1891. CẢNH: Cổ
 1892. : Đầu
 1893. HẦU: Hầu
 1894. THIỆT: Lưỡi
 1895. DỮU: Bưởi
 1896. GIÁ: Dâu
 1897. HY: Trâu
 1898. TRỆ: Lợn
 1899. LAN: Sóng dợn
 1900. LẠI  : Reo
 1901. BIỀU: Bèo
 1902. MÃNG: Rậm
 1903. Ác(Ốc) nắm
 1904. KHIÊU: Khêu
 1905. HẢM: Kêu
 1906. HOAN: Dức
 1907. NGỘ: Thức
 1908. CÁN: Chiều
 1909. : Chờ
 1910. MẬU: Đổi
 1911. XUY: Thổi
 1912. PHÚN: Phun
 1913. LẬT: Run
 1914. KHÁO: Dựa
 1915. SÚC: Chứa
 1916. MAI: Chôn
 1917. ÔN: Ôn
 1918. HUẤN: Nhủ
 1919. THUỴ: Ngủ
 1920. ĐAM: Say
 1921. MÃN: Đầy
 1922. ĐÊ: Thấp
 1923. NGẬT: Nói lắp
 1924. NAM: Nói thầm
 1925. PHÀM: Phàm
 1926. TỤC: Tục
 1927. XÚC: Giục
 1928. XAO: Xua
 1929. VƯƠNG: Vua
 1930. : Bá
 1931. THƯỢC: Chìa khoá
 1932. XU(khu) : Khen
 1933. DÕNG: Bù nhìn
 1934. KỲ: Xấu dáng
 1935. HƯỚNG: Hướng
 1936. ĐÀ: Đem
 1937. NHUYÊN: Thềm
 1938. LỰU: Máng xối
 1939. MÔI: Làm mối
 1940. Á: Đồng hao
 1941. TUẤN: Đào
 1942. NHÂN: Lấp
 1943. TY: Thấp
 1944. THỪA: Thừa
 1945. ĐỀ: Ngừa
 1946. DÕNG: Nhảy
 1947. THÍCH: Xảy
 1948. CỘNG: Cùng
 1949. DÕNG: Thùng
 1950. ĐỒNG: Ống
 1951. PHỤ: Đống
 1952. KHÊ: Khe
 1953. NHIÊN: Song le
 1954. CỐ: Vậy
 1955. KHỞI: Dậy
 1956. THĂNG: Lên
 1957. TỨC: Bèn
 1958. NGHI : Hợp
 1959. MÔNG: Rợp
 1960. CHƯỚNG: Che
 1961. ÁP: Đè
 1962. THÔI: Nén
 1963. TIẾP: Bén
 1964. : Tỏ ra
 1965. NGÔ: Ta
 1966. : Ấy
 1967. YÊN: Vậy
 1968. TẮC: Thì
 1969. TẾ: Che
 1970. KHẢ: Khá
 1971. NGƯ: Cá
 1972. ĐIỂU: Chim
 1973. TÚC: Đêm
 1974. HIỂU: Sáng
 1975. DẠNG: Dạng
 1976. : Khuôn
 1977. THƯƠNG: Buôn
 1978. PHÁN: Bán
 1979. VẠN: Vạn chài
 1980. THUYỀN: Thuyền
 1981. HUYÊN: Quên
 1982. ỨC: Nhớ
 1983. ĐIỂN: Cố
 1984. DUNG: Thuê
 1985. LỆ: Lề
 1986. NGHI: Phép
 1987. LỤC: Chép
 1988. ĐẰNG: Đằng
 1989. NHƯ: Bằng
 1990. KHOÁI: Sướng
 1991. TƯỚNG: (Quan) Tướng
 1992. VIÊN: Quan Viên
 1993. : Nghiêng
 1994. KHÚC: Xiên (vạy)
 1995. CHỈ: Giấy
 1996. VI: Da
 1997. ĐỊCH: Xa
 1998. CÙNG: Rất
 1999. ĐOẠN: Dứt
 2000. TÀI: May
 2001. LIỆT: Bày
 2002. THAO: Giấu
 2003. CỨU: Cứu
 2004. TRỪ: Trừ
 2005. CỪ: Xà cừ
 2006. PHÁCH: Hổ phách
 2007. TỊNH: Sạch
 2008. TRANG: Nghiêm
 2009. THƯỜNG: Xiêm
 2010. ÁO: Áo
 2011. ĐẠO: Đạo
 2012. TÂM: Lòng
 2013. CÂU: Cong
 2014. BẢ: Lệch
 2015. HẠCH: Hạch
 2016. CUNG: Cung
 2017. TUNG: Núi Tung
 2018. THÁI: Núi Thái
 2019. NGẠ: Đói
 2020. ƯỚNG: No
 2021. NGA: Núi Nga
 2022. HỖ: Núi Hỗ
 2023. BẠ: Sổ
 2024. MINH: Ghi
 2025. LY: Quỷ Ly
 2026. MỴ: Quỷ Mỵ
 2027. TRỊ: Trị
 2028. AN: An
 2029. HỘI: Tràn
 2030. TOÀN: Hợp
 2031. LIỄM: Góp
 2032. THÔI: Đòi
 2033. TUÂN: Noi
 2034. THUẬT: Bắt chước
 2035. TIÊN: Trước
 2036. : Trong
 2037. LIỆU: Đong
 2038. BIỀU: Bớt
 2039. HẠT: Chim Hạt
 2040. CƯU: Chim cưu
 2041. TRỪU: Trừu
 2042. ĐOẠN: Vóc
 2043. LAO: Nhọc
 2044. DỰ: Vui
 2045. CHUỲ: Dùi
 2046. TRÁC: Đẽo
 2047. DUỆ: Kéo
 2048. QUYÊN: Tha
 2049. THẤT: Nhà
 2050. XƯƠNG: Cửa
 2051. CÂU: Ngựa
 2052. HIÊN: Xe
 2053. PHỤ: Về
 2054. SIÊU: Vượt
 2055. VIỆT: Cái Việt
 2056. MAO: Cờ mao
 2057. MỘNG: Chiêm bao
 2058. ĐƠN: Nói vấp
 2059. TÁNG: Lấp (chôn)
 2060. HÂN: Nâng
 2061. HỐI: Ăn năn
 2062. VĂN: Mắng tiếng
 2063. NGAO: Liệng
 2064. CHỬ: Bay
 2065. MINH: Say
 2066. TỈNH: Tỉnh
 2067. TỈNH: Chĩnh
 2068. OA: Nồi
 2069. NGẪU: Đôi
 2070. ĐƠN: Một
 2071. ĐỐNG: Cột
 2072. THÔI: Rui
 2073. THUÝ: Tôi
 2074. ĐÀO: Đúc
 2075. PHÚC: Phúc
 2076. TRƯNG: Điềm
 2077. ÍCH: Thêm
 2078. TRỪ: Để
 2079. ĐẾ: Đế
 2080. HOÀNG: Hoàng
 2081. DI: Càng
 2082. THẬM: Rất
 2083. THẤT: Mất
 2084. DIÊN: Noi
 2085. CỪ: Ngòi
 2086. BỘT: Vũng
 2087. BỔNG: Bổng
 2088. LƯƠNG: Lương
 2089. DIỆC: cũng
 2090. VƯU: Thêm
 2091. : Nem
 2092. THIỆN: Bữa cơm
 2093. PHÂN: Thơm
 2094. TUÝ: Tốt
 2095. ĐỘT: Đốt
 2096. NĂNG: Hay
 2097. NHỮ: Mầy
 2098. SINH: Gã
 2099. NHẠN: Giả
 2100. CHƠN: Ngay
 2101. THẾ: Thay
 2102. THÙ: Lả (trả)
 2103. BÁCH: Bã
 2104. TAO: Hèm
 2105. TRINH: Điềm
 2106. KHÁNH: Phúc
 2107. LỘC: Lộc
 2108. KỲ: Lành
 2109. BÀNH: Họ Bành
 2110. YỂU: Khốn
 2111. DI: Nước lớn
 2112. BẬT: Thơm thay
 2113. KIM: Nay
 2114. THUỶ: Mới
 2115. LỢI: Lợi
 2116. PHỒN: Nhiều
 2117. QUÂN: Đều
 2118. TẠP: Lộn
 2119. TRẠCH: Chọn
 2120. BAN: Dời
 2121. CẬN: Bồi
 2122. PHAN: Huyệt
 2123. HÀN: Rét
 2124. YẾM: No
 2125. HỨA: Cho
 2126. PHÚNG: Dạy
 2127. ĐÁT: Áy náy
 2128. TỨ: Luông tuồng
 2129. VIÊN: Vườn
 2130. QUẬT: Lỗ
 2131. TẠC: Trổ
 2132. XUYÊN: Dùi
 2133. TA: Ôi
 2134. KHÁI: Hăm hở
 2135. NGỮ: Trắc trở
 2136. HỒI: Bồi hồi
 2137. ƯỞNG: Bùi ngùi
 2138. QUYỀN: Đau đáu
 2139. SÁCH: Giậu
 2140. BỒNG: Phên
 2141. TRẮC :Lên
 2142. KHIÊU: Nhảy
 2143. THÁC: Cái đẫy
 2144. THƯ: Đùm (gói)
 2145. TINH: trùm
 2146. ĐẢO: Úp
 2147. : Giúp
 2148. LIÊU: Nhờ
 2149. NGẪU: tình cờ
 2150. CỜ: Hoạ
 2151. KIỂM: Má
 2152. THIỀU: Răng
 2153. HẰNG: Hằng
 2154. THỰC: Thật
 2155. CHẤT: Chất
 2156. HOA: Hoa
 2157. TỶ: Hoà
 2158. KHẮC: Khắc
 2159. TẶC: Giặc
 2160. TRÙ: Loài
 2161. BAN: Dời
 2162. NHẠ: Rước
 2163. KHUỂ: Bước
 2164. BIÊN: quanh
 2165. DUNG: Thành
 2166. HỐI: Vực
 2167. MẪU: Đực
 2168. NHÂM: Thai
 2169. TƯỚC: Nhai
 2170. THÔN: Nuốt
 2171. TRẢO: vuốt
 2172. ĐỒN: Mông
 2173. ĐỘT: Xông
 2174. CHINH: Đánh
 2175. ĐOÁ: Lánh
 2176. PHÔ: Phô
 2177. KHÍCH: Vải to
 2178. HY: Vải nhỏ
 2179. KHÍ: Bỏ
 2180. HƯU: Thôi
 2181. HU: Ôi !
 2182. PHẤT: Bẻ
 2183. LÝ :Lẽ
 2184. THẦM: Lòng
 2185. THOA: Trâm
 2186. HOÀN: (vòng) nhẫn
 2187. PHẪN: Giận
 2188. SỦNG: Yêu
 2189. NHIẾP: Theo
 2190. KHÊ: Đường tắt
 2191. TRÓC: Bắt
 2192. BẢO: Gìn
 2193. KIỀN: Tin
 2194. TÚC: Kính
 2195. ĐÍNH: Đính chính
 2196. : Mưu mô
 2197. DU: A Dua
 2198. QUỈ: Dối
 2199. CHÚC: Trối
 2200. DI: Noi
 2201. XUY: Roi
 2202. SÁCH: Vọt
 2203. TRÍCH: giọt
 2204. NGUYÊN: Nguồn
 2205. MUỘN: Buồn
 2206. CƯỜNG: Mạnh
 2207. XƯƠNG: Thạnh
 2208. BẬT: An
 2209. NGOAN: Ngoan
 2210. LỆ: Trái
 2211. HỰU: Lại
 2212. TINH: Gồm
 2213. DU: Dòm
 2214. ĐỊCH: Thấy
 2215. BÀNH: Cáy
 2216. GIẢI: Cua
 2217. QUY: Rùa
 2218. BIẾC: Giải
 2219. MẪU: Bà vãi
 2220. TỲ: Nô tỳ
 2221. ĐỈNH: Thoi
 2222. MÂN: Lõi
 2223. SÁCH: Hỏi
 2224. NHU: Chờ
 2225. CƯƠNG: Bờ
 2226. GIỚI: Cõi
 2227. LỊCH: Sỏi
 2228. NHƯ: Lầy
 2229. SẤU: Gầy
 2230. BÀNG: Lớn
 2231. VẤN: Bợn
 2232. QUYÊN: Trong
 2233. HUÂN: Xông
 2234. NHIỆT: Sốt
 2235. HUỶ: Đốt
 2236. THÔI: Thui
 2237. GIÁM: Soi
 2238. KÌNH: Chống
 2239. CỐNG: Tiến cống
 2240. ĐAM: Mê man
 2241. THOÁN: Nấu cơm
 2242. THUNG: Giã gạo
 2243. SÓC: Giáo
 2244. QUA: Đòng
 2245. SẬU: Giong
 2246. ĐẰNG: Ruổi
 2247. LINH: Tuổi
 2248. TỰ: Năm (tế lễ)
 2249. : Trăm
 2250. CHU: Khắp
 2251. THẬP: Thập
 2252. CAI: Cai
 2253. TAI: Tai
 2254. HOẠ: Hoạ
 2255. NHIẾP: Gá
 2256. TỰ: Dường
 2257. THƯƠNG: Thương
 2258. HẠI: Hại
 2259. GIẢI: Con Giải
 2260. ĐÀ: Lạc đà
 2261. TOẠ: Toà
 2262. THỨ: Thứ
 2263. DỰ: Dự
 2264. BỒI: Thêm
 2265. THUỴ: Tên hèm
 2266. HÀM: Tên chức
 2267. BỨC: Bức
 2268. KỲ: Khăn
 2269. CANG: Thằn lằn
 2270. ĐỈNH: Rắn mối
 2271. BỘI: Bội
 2272. THỪA: Nhân
 2273. TRÌ: Sân
 2274. THÁT: Cửa
 2275. ĐỊCH: Rửa
 2276. : Khơi
 2277. HỒ: Ôi !
 2278. ĐÃN: Những
 2279. CỦNG: Vững
 2280. BÀN: Đá
 2281. VỌNG: Trá
 2282. NỊNH: hót
 2283. THƯ: nhọt
 2284. CHÍ: Nốt ruồi
 2285. DƯỠNG: Nuôi
 2286. TRANG: Sửa
 2287. TRẠC: Rửa
 2288. BIÊM: Lể
 2289. SỔ: Kể
 2290. THAM: Xét
 2291. TẢO: Quét
 2292. : Cày
 2293. TRIỆU: Gây
 2294. CHIÊU: Sáng
 2295. ĐÁNG: Đáng
 2296. CÔNG: Ông
 2297. TẮNG: Nồi hông
 2298. LINH: Cái thống
 2299. ĐÀO: Sóng
 2300. HỘ: Nước đông
 2301. TRIỆT: Thông
 2302. KHÁNG: Chống
 2303. KHOÁNG: Rộng
 2304. LIÊU: Xa
 2305. QUÁ: Qua
 2306. THƯƠNG: Nhảy
 2307. TRÍCH: Lấy
 2308. SAN: Chia
 2309. TIÊU: Tia
 2310. ÁNH: Ánh
 2311. PHẠT: Phạt
 2312. DAO: Lay
 2313. LAI: Cỏ may
 2314. HỦ: Mục
 2315. XÚC: Giục
 2316. : Siêng
 2317. KỴ: Kiêng
 2318. ĐÀO: Trốn
 2319. BẢN: Vốn
 2320. BÀNG: Bên
 2321. TIỆN: Khen
 2322. VU: Dối
 2323. KẾ: Nối
 2324. HÀI: Hoà
 2325. DU: Xô
 2326. MẠT: Sổ
 2327. : Vỗ
 2328. TUY: An
 2329. TRÁNH: Can
 2330. DI  : Để
 2331. KHI: Dễ
 2332. LẠI: Nhờ
 2333. QUÁT: Vơ
 2334. MY: Buộc
 2335. Y: Thuốc
 2336. KHOÁ: Khoa
 2337. : Mái nhà
 2338. MY: Mí cửa
 2339. PHONG: Ngọn lửa
 2340. HẠN: Nắng lâu
 2341. THỐNG: Đau
 2342. THUYÊN: Đã khỏi
 2343. : Ông Lã
 2344. THI: Cỏ thi
 2345. KỲ: Ngựa kỳ
 2346. ĐẶC: Nghé (trâu)
 2347. TỂ: Quan Tể
 2348. HẦU: Tước Hầu
 2349. MÂU: Cái mâu
 2350. THUẪN: Cái thuẫn
 2351. TẬP: Áo vắn
 2352. KHÂM: Nệm giường
 2353. LỘ: Đường
 2354. NHAI: Ngõ
 2355. GIÁNG: Đỏ
 2356. TRI: Đen
 2357. PHÀN: Phèn
 2358. BẠC: Mưa đá
 2359. DUY: Dạ
 2360. DU: Ừ è
 2361. HOÈ: Cây hoè
 2362. TỬ: Cây tử
 2363. CHỬ :Câu chử
 2364. KINH: Cây kinh
 2365. LINH: Cái linh
 2366. THÁC: Cái trắc
 2367. HOẠCH: Vạc
 2368. DUNG: Chuông
 2369. KHUÔNG: Cáo khuông
 2370. CỬ: Cái cử
 2371. NGỮ: Nhà ngữ
 2372. LINH: Nhà linh (tù)
 2373. TRÀNG: Hùm tinh
 2374. CHẾ: Chó dại
 2375. DUYẾN: Lại
 2376. NHA: Nha
 2377. XA: Xa
 2378. CÁCH: Cách
 2379. LIỆT: Rách
 2380. HÁO: Hao
 2381. TÀO: Sông Tào
 2382. BIỆN: Sông Biện
 2383. MIỆN: Sông Miện
 2384. NGHI: Sông Nghi
 2385. KỲ: thần kỳ
 2386. NỄ: Ông vải
 2387. TRỮ: Đợi
 2388. : Mong
 2389. DẬT: Thong dong
 2390. UNG: Hoà nhã
 2391. PHI: Cả
 2392. ĐẢN: Tin
 2393. CÁI: xin
 2394. SƯU: Dấu
 2395. XI: Xấu
 2396. LIỆT: Hèn
 2397. TẠ O: Đen
 2398. PHI: Đỏ
 2399. : Cỏ
 2400. PHỐ: Vườn
 2401. PHONG: Bò rừng
 2402. : Lợn
 2403. KHÔI: Lớn
 2404. NUỴ: Lùn
 2405. SÚC: Đùn đùn
 2406. NGỘT: Vòi vọi
 2407. TRÁC: Chót vót
 2408. PHÂN: Bời bời
 2409. DAO: Noi
 2410. CÁCH: Đổi
 2411. NGHIÊU: Đá sỏi
 2412. LỆ: Đá mài
 2413. LỴ: Hoa lài
 2414. BA: Bông sói
 2415. SÀI: Chó sói
 2416. PHẤT: Lợn lòi
 2417. NHỊ: Hai
 2418. YÊU: Nhỏ
 2419. QUỲNH: Vò võ
 2420. KHOÁI: Ngùi ngùi
 2421. VẪN: Ngậm môi
 2422. LUYẾN: Co cánh
 2423. Á: Sánh
 2424. SÀI: Tày
 2425. ĐỀ: Chỉ gai
 2426. NHỨ: Bông vải
 2427. KẾ: Búi tóc
 2428. KHÔN: Cạo đầu
 2429. DIỆU: Mầu
 2430. TU: Hổ
 2431. TÍCH: Mổ
 2432. DỊCH: Xoi
 2433. LỆ: Đôi
 2434. MÂU: Sánh
 2435. MỆNH: Mệnh
 2436. THẦN: Ngôi
 2437. THIỀU: Ngùi ngùi
 2438. CĂNG: Năm nắm
 2439. NGHIỄM: Chăm chắm
 2440. XÂM: Dần dần
 2441. VẬN: Vần
 2442. THOẠI: Nói
 2443. PHỦ: Mới
 2444. TÀO: Tàn
 2445. THAO: Tham ăn
 2446. BIỂU: Chết đói
 2447. UY: Thân ái
 2448. BẰNG: Dựa nương
 2449. DŨNG: Bồi đường
 2450. KỲ: Đống
 2451. NGHÊ: Mống
 2452. VẬN: Vầng
 2453. ĐÌNH: Dừng
 2454. TRỤ: Trọ
 2455. CHỈ: Mỡ
 2456. MẠC: Màng
 2457. HOÀNG: Bàng hoàng
 2458. PHẤT: Phưởng phất
 2459. THUẤN: Chợp mắt
 2460. THIÊU: Ù tai
 2461. PHỈ: Cái đài
 2462. SAO: Cái rá
 2463. ĐÍCH: Con cả
 2464. : Em  dâu
 2465. LƯƠNG: Cầu
 2466. SẠN: Nhà sạn
 2467. ĐIẾM: Nhà quán
 2468. CỔ: Đi buôn
 2469. ĐỘC: Đọc ôn
 2470. CHÚ: Thích nghĩa
 2471. UYỂN: Chén dĩa
 2472. ÂU: Bình
 2473. CÁT: Lành
 2474. HUNG: Dữ
 2475. TỰ: Thứ
 2476. BỐI: Loài
 2477. SAI: Sai
 2478. SUYỄN: Suyễn
 2479. DỊCH: Diễn
 2480. SAO: Sao
 2481. CHIỂU: Ao
 2482. ĐẬU: Lỗ
 2483. THOÁ: Nhổ
 2484. HAO: hen
 2485. HUYÊN: Cỏ huyên
 2486. UNG: Rau muống
 2487. TRI: Làm ruộng
 2488. CẤU: Làm nhà
 2489. DUNG: Cây đa
 2490. : Ích mẫu
 2491. ĐIÊU : Gian giảo
 2492. : Mã La
 2493. GIÁ: Chim đa đa
 2494. THUẦN: Chim cút
 2495. : Tê giác
 2496. BÁC: Ngựa lang
 2497. HẠO: Mênh mang
 2498. NHÂN: Nghi ngút
 2499. BÚT: Bút
 2500. ĐAO: Đao
 2501. NGAO: Ngao
 2502. HIẾN: Hiến
 2503. GIẢ: Chén
 2504. HỒ: Hồ
 2505. XƯƠNG : Xương bồ
 2506. Ý: Ý dĩ
 2507. KỶ: Cây kỷ
 2508. NHU: Hương nhu
 2509. SA: Áo thầy tu
 2510. NẠP: Áo vá
 2511. SA: Cát
 2512. NHỊ: Mềm
 2513. LỘNG: Lăng loàn
 2514. NGÂN: Ngang trái
 2515. NGA: Ngải
 2516. NGHIỆT: Riềng
 2517. LÂN: Giềng
 2518. LỮ: Nhà
 2519. GIAO: Qua
 2520. GIÁP: Bè
 2521. PHƯƠNG: Cá mè
 2522. LẠC: Cá mối
 2523. HỖ: Đắp đổi
 2524. SAI: So le
 2525. : Rau lê
 2526. TRÚC: Cây trúc
 2527. CHÚC: Lời chúc
 2528. NHÂN: Lễ cầu
 2529. : Chải đầu
 2530. THẤU: Súc miệng
 2531. TA: Lúng liếng
 2532. ĐẬU: Tạm lưu
 2533. SÀO: Ươm tơ
 2534. TÍCH: Chắp sợi
 2535. PHAN: Phơi phới
 2536. ƯỞNG: Bùi ngùi
 2537. THOAN: Rồi
 2538. CỨC: Giục
 2539. LAO: Rượu
 2540. CÚC: Men
 2541. THIÊN: Ven
 2542. MẠCH: Đường mạch
 2543. HOẠCH: Vạch
 2544. CÂU: Lưỡi câu
 2545. THIỀU: Cá dầu
 2546. TIỂU: Cá bổn
 2547. CỔN: Áo cổn
 2548. CỪU  : Áo Cừu
 2549. HÀO: Hào
 2550. QUÁI: Quẻ
 2551. KÍNH: Nể
 2552. ĐIỆU: Thương
 2553. BẠC: Rèm
 2554. CHIÊM: Đá nện
 2555. GIỚI: Đến
 2556. TỒ: Qua
 2557. NHẬM: Làm thuê
 2558. : Làm ruộng
 2559. TỊCH: Nước cạn
 2560. ĐÔN: Mặt trời
 2561. : Cá rìa
 2562. DỰ: Cá lẹp
 2563. YÊU: Ép
 2564. HÃN: Theo
 2565. TRỊCH: Gieo
 2566. CHÂM: Rót
 2567. CẮNG: Suốt
 2568. ĐẠT: Thông
 2569. KHƯƠNG: Bọ hung
 2570. GIỚI: Con sâu
 2571. LÂU: Sâu
 2572. YẾT: Hà
 2573. THẾ: Tha
 2574. TRÁCH: Trách
 2575. LỊCH: Lịch
 2576. TAO: Xôn xao
 2577. CAO: Cao
 2578. LUỸ: Luỹ
 2579. LƯU: Chim cú
 2580. ĐỀ: Chim Đề
 2581. PHÙ: Le le
 2582. LIỄM: Chim sáo
 2583. PHÁO: Pháo
 2584. XA: Xe
 2585. THƯ: So le
 2586. TRÙ: Thủng thẳng
 2587. CHỈNH: Ngay ngắn
 2588. NGHIÊM: Nghiêm
 2589. LIÊM: Câu liêm
 2590. BẢN: Sọt
 2591. CẢ: Được
 2592. SÀN: Yếu
 2593. NẠI: Chịu
 2594. THẨM: Xét
 2595. SÁP: Rít
 2596. THÔ: To
 2597. NGHĨ: So
 2598. SÚC: Rút
 2599. PHIỀN: Đốt
 2600. BÁI: Mưa rào
 2601. QUẬT: Đào
 2602. XÚC: Giục
 2603. PHẦU: Vục
 2604. KHỐNG: Đem
 2605. DUYỆT: Xem
 2606. TUÂN: Hỏi
 2607. TUỴ: Mỏi
 2608. : Gầy
 2609. HUÂN: Say
 2610. NỊCH: Đắm
 2611. NGỘT: Chằm hẳm
 2612. HOÀN: Hăm hăm
 2613. LỤC: Rau răm
 2614. BỒ: Cây lác
 2615. ĐỔ: Đánh bạc
 2616. CANH: Hoạ thơ
 2617. NHAI: Bờ
 2618. ĐẢO: Đảo
 2619. SỬU: Sửu
 2620. MÙI: Mùi
 2621. THỨC: Chùi
 2622. HUY: Rách
 2623. HÁC: Hách
 2624. NGA: Ngâm nga
 2625. XA: Xa
 2626. XỈ: Xỉ
 2627. THƯ: Con khỉ
 2628. BI: Con Bi
 2629. YẾN: Chim gi
 2630. HUY: Chim trả
 2631. XUYẾT: Vá
 2632. TRIỀN: Ràng
 2633. CƯƠNG: Dây cương
 2634. TIẾT: Dây buộc
 2635. BÀN: Sẹo (thẹo)
 2636. HUYỄN: Hoa mắt
 2637. SẢNH: Nhà khách
 2638. HẠP: Cửa
 2639. DU: Thửa
 2640. DUẬT: Bèn
 2641. THƯỢNG: Trên
 2642. ƯƠNG: Giữa
 2643. KHUÔNG: Chứa
 2644. SẮC: Răn
 2645. CAN: Cần
 2646. QUYẾT: Cột
 2647. : Con cộc
 2648. CẢM: Cá măng
 2649. : Chăng
 2650. PHẢ: Vã
 2651. XẠ: Con xạ
 2652. NGHÊ  : cá nghê
 2653. : Quê
 2654. : Đẹp
 2655. TRÁCH: Đẹp
 2656. KIÊU: Xấc
 2657. SIỀM: Hót
 2658. CẨN: Kín
 2659. KIÊN: Sẻn
 2660. ĐỐ: Ghen
 2661. ĐĂNG: Lên
 2662. TỰ: Nối
 2663. GIAO: Cá đuối
 2664. KỶ: Con hươu
 2665. A: Theo
 2666. TUẬN: Tuần
 2667. HUYỀN: Dây cung
 2668. CẤU: Giương
 2669. BẰNG: Nương
 2670. LUYẾN: Mến
 2671. DẬT: Nén
 2672. QUÂN: 30  cân
 2673. TRÁCH: Khăn
 2674. THÂN: Giải
 2675. CHÂU: Bãi
 2676. HỰU: Vườn
 2677. QUỸ: Bát đàn
 2678. CÙNG: Gậy trúc
 2679. TRIÊU: Dài tóc
 2680.  : Rậm râu
 2681. TỐC: Rau
 2682. ÂU: Cây lác
 2683. HOẮC: Trâu bạc
 2684. LY: Ngựa đen
 2685. : Dốt hèn
 2686. XUẪN: Ngây dại
 2687. TỨC: Con dâu
 2688. : Đàn bà
 2689. NÙNG: Ta
 2690. BẠN: Bạn
 2691. DỊ: Hàng quán
 2692. ĐÀI: Quý đài
 2693. KINH: Gai
 2694. ĐỂ: Rễ
 2695. HÀNG: Vượt bể
 2696. NGHỈ: Chống đò
 2697. VU: Vò
 2698. ÁNG: Chậu
 2699. : Đau đáu
 2700. NGẬT: Đầm đầm
 2701. CỦ: Hăm hăm
 2702. BÂN: Rầy rậy
 2703. TÀI: Xảy
 2704. TÁI: Hai
 2705. MẬU: Dài
 2706. VẶN: Rối
 2707. NGHÊ: Mối
 2708. DẬT: Hàng
 2709. QUỸ: Lương
 2710. TRÙ: Bột
 2711. : Lúa tốt
 2712. NHUNG: Sừng non
 2713. ĐỒN: Heo con
 2714. THUẦN: Trâu nghé
 2715. TRÍ: Để
 2716. ĐẠO: Noi
 2717. ĐỒ: Bôi
 2718. TỊCH: Mở
 2719. QUYNH: Then cửa
 2720. : Chái nhà
 2721. PHÁC: Thật thà
 2722. KIỆT: Dữ dội
 2723. LIỆT: Chói lói
 2724. HOÀNG: Rõ ràng
 2725. HIỂN: Vinh vang
 2726. BIẾM: Biếm
 2727. KIỆM: Kiệm
 2728. CẦN: Cần
 2729. CẬT: Hỏi phăng
 2730. CUỐNG: Nói liều
 2731. HUÂN: Nắng chiều
 2732. DÂM: Mưa dầm
 2733. LÂN: Ầm ầm
 2734. LỤC: Lục tục
 2735. HỒN: Nước đục
 2736. PHỈ: Vẻ vang
 2737. BẢO: Chăn
 2738. THIÊN: Mang đá gót
 2739. PHẠM: Nhà bụt
 2740. THIỀN: Nhà chùa
 2741. BI: A dua
 2742. CHUẾ: Gởi rể
 2743. NHÂN: Tế lễ
 2744. TIẾN: Dâng cơm
 2745. TRÙ: Bếp nấu cơm
 2746. CHỬ: Chày giã gạo
 2747. TÍCH: Ráo
 2748. CANG: Khô
 2749. BỘC: Ồ Ồ
 2750. KHANH: Sang sảng
 2751. THÔNG: Sáng
 2752. ÁM: Mờ
 2753. PHẾ: Cờ
 2754. QUYẾN: Lụa
 2755. KHANH: Lỗ
 2756. TỈNH: Hang to
 2757. PHA: Bờ
 2758. : vựa
 2759. PHẪN: Tóc ngựa
 2760. KINH: Ống chân trâu
 2761. HOẰNG: Sâu
 2762. VẬT: Bợn
 2763. THIỀU: Tóc mượn
 2764. TẢ: Tay chiêu
 2765. QUÂN: Đều
 2766. BIẾU: Biếu
 2767. TIẾU: Làm tiếu
 2768. TRAI: Làm chay
 2769.  : Say
 2770. TỈNH: Tỉnh
 2771. LƯU: Thủng thỉnh
 2772. KHỐNG: Vội vàng
 2773. GIÀM: Ràng
 2774. TỔNG: Tóm
 2775. ĐỚI: Núm
 2776. BA: Hoa
 2777. THIỀU: Xa
 2778. TỊCH: Vắng
 2779. LUYỆN: Lụa trắng
 2780. : Hàng xanh
 2781. THỤC: Lành
 2782. KIÊU: Mạnh
 2783. : Thạnh
 2784. HÂN: Vui
 2785. YỂM: Nốt ruồi
 2786. CHI: Chín giạn
 2787. PHÁO: Đạn
 2788. THỈ: Tên
 2789. THỈNH: Xin
 2790. NGHỆ: Lại
 2791. HUY: Nắng giại
 2792. LÂM: Mưa lâu
 2793. ÂU: Ca chầu
 2794. TẠ: Tạ
 2795. : Đã
 2796. THIỆM: Đầy
 2797. TĂNG: Thầy
 2798. TƯỢNG: Thợ
 2799. TẦN: Rau ngổ
 2800. TẢO: Rau rong
 2801. BỒNG: Cỏ bồng
 2802. HẠNH: Cây hạnh
 2803. HÙNG: Mạnh
 2804. HÚNG: Say
 2805. KHẢN: Ngay
 2806. XANG: Thật
 2807. THÚC: Giây phút
 2808. LIÊU: Vắng xa
 2809. : Nhà
 2810. LẪM: Lẫm
 2811. PHẨM: Phẩm
 2812. BAN: Ban
 2813. PHAN: Thịt xay
 2814. TỘ; thịt tộ
 2815. THÍCH: Bướu cây
 2816. CHÂU: Cây
 2817. LUỴ: Dây
 2818. LÂU (LŨ): Lụa
 2819. ĐỘT: Doạ
 2820. ĐÔ: Ừ
 2821. : Quan tư
 2822. ĐẢNG: Đảng
 2823. TẢNG: Đá tảng
 2824. : Cỏ tranh
 2825. HƯU: Lành
 2826. THỊNH: Thịnh đạt
 2827. TIẾT: Cây tiết
 2828. : Cây tô
 2829. TRẪM: Ta
 2830. QUAN: Goá
 2831. CHẾ: Phép
 2832. TANG: Tang
 2833. BIỀN: Mũ biền
 2834. HỐT: Cái hốt
 2835. KHIÊN: Tuốt
 2836. BỈNH: Cầm
 2837. TRIÊM: Dầm
 2838. TẢ: Iả chảy
 2839. CỤ: Gió cả
 2840. VIÊM: Lửa xông
 2841. ĐỒNG: Cùng
 2842. NIẾP: Nắm
 2843. THANH: Cá trắm
 2844. LỆ: Cá rưa
 2845. : Trưa
 2846. VÃN: Muộn
 2847. UYỂN: Uốn
 2848. BÀN: Quanh
 2849. OANH:Vàng anh
 2850. : Chim vũ
 2851. TRẦN: Cũ
 2852. CỔ: Xưa
 2853. NGỰ: Ngừa
 2854. THẢO: Đánh
 2855. MÃNH: Mạnh
 2856. ĐÁNG: Ngăn
 2857. THẦN: Thần
 2858. TƯỢNG: Tượng
 2859. ỐC: Trướng
 2860. VI: Màn
 2861. HÀN: Khoan
 2862. ĐỊNH: Định
 2863. DẦN: Kính
 2864. NGOẠN: Lờn
 2865. LẪM: Nhơn nhơn
 2866. HIÊU: Ong óng
 2867. QUỸ: Bóng
 2868. MAI: Rêu
 2869. TIÊU: Thêu
 2870. HỘI: Vẽ
 2871. PHÁN: Rẽ
 2872. CHƯƠNG: Rõ ràng
 2873. BI: Thương
 2874. NÃO: Sầu não
 2875. KỲ: Lão
 2876. CẤU: Già
 2877. : Oa
 2878. QUYẾT: Từ giã
 2879. CỰ: Cái giá
 2880. NAO: Cái chiêng
 2881. : Khiêng
 2882. TẤN :Dắt
 2883. KHUÔN: Mí mắt
 2884. NGẠC: Hàm răng
 2885. NHAI: Dùng dằng
 2886. NGHỄ: Chờ đợi
 2887. PHI: Phơi phới
 2888. OANH: ầm ầm
 2889. : Râm
 2890. DƯƠNG: Nắng
 2891. CẢO: Trắng
 2892. TƯƠNG: Vàng
 2893. ĐỘNG: Hang
 2894. KHOA: Tổ
 2895. TRÁC: Đẽo gỗ
 2896. THỜI: trồng cây
 2897. NINH: Lầy
 2898. VÂN: Gợn
 2899. KỲ: Lớn
 2900. KHOẢ: Nhiều
 2901. TIÊU: Thiêu
 2902. THUẾ: Mọt
 2903. SẤM: Rót
 2904. UYÊN: Sâu
 2905. LỆ: Hàu
 2906. DU: Chạch
 2907. CÁC: Nách
 2908. THI: Thây
 2909. ĐỀ: Lụa dày
 2910. HUỆ: Vải nhỏ
 2911. GIẢ: Đỏ
 2912. : Đen
 2913. ĐOAN: Đoan
 2914. NẶC:Giấu
 2915. THÚC: Đậu
 2916. THẦM: Quả  dâu
 2917. DỰNG: Nàng hầu
 2918. PHI: Vợ vua
 2919. TRIỀN: Chợ
 2920. TỨ: Hàng
 2921. HƯỚNG: Lương
 2922. BỘT:  Bột
 2923. KIẾT: Côi cút
 2924. SẦU: Buồn rầu
 2925. : Cây lau
 2926. GIỚI: Củ kiệu
 2927. QUÁN: Chim sếu
 2928. THU: Chim Thu
 2929. HOANG: Hoang vu
 2930. ĐIỆN: Cõi điện
 2931. TOAN: Kiện
 2932. CẠNH: Đua
 2933. : Lo
 2934. HỐI: Dạy
 2935. KHƯ: Ngáy
 2936. THÁO: Kêu
 2937. THIÊM: Đều
 2938. PHÓ: Nhiếp
 2939. KHAM: Dẹp
 2940. TOẢ: Giằn
 2941. DUY: Riêng
 2942. CÁNH: Lại
 2943. ĐẠI: Thanh đại
 2944. TINH: Thuỷ tinh
 2945. SINH: Tam sinh
 2946. SÚC: Lục súc
 2947. DUNG: Đúc
 2948. LUYỆN: Rèn
 2949. TƯƠNG: Nên
 2950. HOÁ: Dậy
 2951. CẤU: Thấy
 2952. CHIÊM: Xem
 2953. DẪN: Đem
 2954. XÂM: Lấn
 2955. ĐINH: Dặn
 2956. HỰU: Khuyên
 2957. : Lên
 2958. : Đợi
 2959. TRÁCH: Hỡi
 2960. Y: Ôi
 2961. TOẢ: Nồi
 2962. HỘC: Hộc
 2963. CHẤT: Bông thóc
 2964. SAO: Tiền
 2965. TUẤN: Hiền
 2966. GIAI: Tốt
 2967. HỐT: Một hốt
 2968. THÙ: Một thù
 2969. MÔNG: Mịt mù
 2970. LÃNG: Sáng
 2971. KIẾN: Đầu tháng
 2972. TẠP: Ba mươi
 2973. : Rươi
 2974. TRÁ: Mắm
 2975. ĐƠN: Thắm
 2976. LỤC: Xanh
 2977. PHẦU: Mành mành
 2978. MẠC: Màn trướng
 2979. : Mây ráng
 2980. HỒNG: Cầu vồng
 2981. ĐÔNG: Mống đông
 2982. LÔI: Sấm
 2983. NHẪM: Vạt áo
 2984. THUẾ: Khăn
 2985. TRÙ: Chăn
 2986. ĐẠI: Đãy
 2987. CÁO: Dạy
 2988. THỆ: Thề
 2989. BÁNG: Chê
 2990. TẠC: Xấu
 2991. UẨN: Giấu
 2992. PHONG: Giàu
 2993. UYÊN: Sâu
 2994. : Mật
 2995. VI: Nhặt
 2996. TIỆM: Dần
 2997. CẢNH: Răn
 2998. ÁC: Dữ
 2999. TỰ: Chữ
 3000. TỪ: Tờ