Chữ Hán là chữ tượng hình, được ghép lại với nhau bởi một hoặc nhiều bộ Thủ. Thông qua 214 bộ Thủ, chúng ta hiểu hơn về những thành phần cốt lõi, người xưa đã quan niệm, về con người và thế giới xung quanh.

Bộ Thủ cũng có thể xem như bảng chữ cái của tiếng Hán. Nhờ đó, người học tiếng Hán có thể tra từ điển, đoán nghĩa của từ bởi sự liên quan.

VD: chiết tự hay phân tách một từ Hán để hiểu hơn về nghĩa

Từ  ta được hai bộ tử  và nữ . Ngụ ý rằng nếu một người phụ nữ có cả con trai và con gái thì là điều tốt, điều may.

Từ  ta được hai bộ thủ là bộ Miên   và bộ nữ . Người xưa quan niệm rằng, người phụ nữ ở trong nhà là an toàn nhất. Cũng có thể hiểu rằng trong một gia đình có bàn tay của người phụ nữ sẽ an ổn và bình an, hạnh phúc.

Từ  ta được hai bộ thủ là bộ đao và bộ tâm  . Con dao ấy ở ngay trên trái tim, nếu gặp phải mâu thuẫn gì đó mà không biết giữ tâm yên ổn, không biết nhẫn nhịn (hay bất bạo động) thì lưỡi dao ấy sẽ ập xuống và không tránh khỏi sự đau đớn.

Nhiều từ Hán có phát âm giống nhau, nhưng ý nghĩa lại khác nhau. Để hiểu đúng về nghĩa, chúng ta nên tra từ điển. Từ điển Hán Việt online https://hvdic.thivien.net/hv/nhẫn