Chữ Hán là chữ tượng hình, được ghép lại với nhau bởi một hoặc nhiều bộ Thủ. Thông qua 214 bộ Thủ, chúng ta hiểu hơn về những thành phần cốt lõi, người xưa đã quan niệm, về con người và thế giới xung quanh.

Trong kho tàng chữ Hán-Việt của người Việt Nam, có khoảng ba ngàn (3000) từ điển hình thường được sử dụng. Ở đây, chúng tôi hân hạnh cung cấp tài liệu "Tam thiên tự" hay "Tự học toản yếu" để hỗ trợ cho các bạn tìm hiểu và học hỏi thêm về mảng từ Hán-Việt. Trong bài này chúng ta chỉ có hai phần : Từ Hán Việt và ý nghĩa của từ ấy trong tiếng Việt.

Nội dung chính của cuốn sách Làm sao để kết bạn và ảnh hưởng đến người khác (How To Win Friends & Influence People), chúng ta thường biết với tên Đắc nhân tâm

Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học.

Nhà Giả Kim (Chàng trai chăn cừu) - PAULO COELHO 
Dịch giả: Lê Nhu Cầu

BÍ MẬT CỦA PHAN THIÊN ÂN

Người Giàu Nhất Thế Giới

Phóng Tác của Vô Danh (1985) theo cuốn “The greatest salesman in the world” của Og Mandino

NGƯỜI THẦY ĐẦU TIÊN

Tchinguiz Aïtmatov

Dịch giả: Nguyễn Ngọc Bằng, Cao Xuân Hạo; Bồ Xuân Tiến

(Trích từ tuyển tập Núi đồi và thảo nguyên – NXB Sự Thật)