20 bản tổ chia ra 4 loại: 4 mùa (Xuân, Hạ, Thu, Ðông) và 4 hướng (Ðông, Tây, Nam, Bắc), kể ra:

- Ba bài Nam gồm: Nam Xuân, Nam Ai + Nam Ai Lớp Mái , Đảo Ngũ Cung + Song Cước .
- Sáu bài Bắc gồm: Lưu Thủy, Xuân Tình, Phú Lục , Bình Bán, Tây Thi, Cổ Bản.
- Bảy bài Lễ gồm: Xàng Xê, Ngũ Đối Thượng, Ngũ Ðối Hạ, Long Ðăng, Long Ngâm, Vạn Giá, Tiểu Khúc.
- Bốn bài Oán gồm: Tứ Ðại Oán, Giang Nam, Phụng Cầu Hoàng, Phụng Hoàng Cầu.
- 4 bài Oán phụ gồm: Văn Thiên Tường, Bình Sa Lạc Nhạn, Thanh Dạ Đề Quyên, Xuân Nữ

Mỗi dòng nhạc sẽ có cách đệm các điệu đàn guitar cơ bản như March, Fox, Ballad, Boston, Valse, Bolero, Tango, Slow Rock. Từ những điệu cơ bản này chúng ta có thể chơi nhanh hay chậm, chế biến chút ít sẽ thành những điệu khác như Rumba, Chachacha, Basodop,...

Khởi đầu chơi điệu March, điệp khúc chơi Fox với Lên đàng, Hát mãi khúc quân hành, Nối vòng tay lớn

Điệu Fox nhịp 2/4 đều đặn 2 âm: Bum chát - Bùm chát - Bum... 

Điệu Boston nhịp 3/4 khi đệm với đàn guitar thường nghe 6 âm: Bùm bum chát bum chát bum - Bùm bum chát bum chát bum.. Đôi khi bạn có thể phăng thành valse chậm hoặc quạt chậm

Điệu Bebop hay 8 beat sôi nổi thích hợp với các bài nhạc trẻ trung

Điệu Ballad chậm (slow) thích hợp với các bài nhạc mang âm hưởng dân ca Việt nam

Điệu Bolero thích hợp với các bài nhạc Việt mang tính than thở u buồn, người lao động phổ thông thường gọi là nhạc sến hay nhạc vàng. Rất nhiều bài hát ở miền Nam Việt Nam trước giải phóng phổ biến dạng nhạc này.

Khóa học gồm 10 bài nhạc lý và 6 bài thực hành giúp việc học đệm đàn guitar thật đơn giản mà hiệu quả. Giúp bạn nhanh chóng đệm, hát giải trí cho bản thân và niềm vui cho tập thể trong những dịp đặc biệt.

Giáo trình giảng dạy tại Trung tâm được biên soạn dựa trên các giáo trình mang tính quốc tế và sử dụng theo giáo trình của Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia.

Đối tượng : từ 4 tuổi trở lên Gồm các hệ đào tạo và chương trình học phù hợp cho từng lứa tuổi Gồm nhiều khóa học cho từng Cấp lớp , Mỗi khóa học 3 tháng .