Mỗi dòng nhạc sẽ có cách đệm các điệu đàn guitar cơ bản như March, Fox, Ballad, Boston, Valse, Bolero, Tango, Slow Rock. Từ những điệu cơ bản này chúng ta có thể chơi nhanh hay chậm, chế biến chút ít sẽ thành những điệu khác như Rumba, Chachacha, Basodop,...

Khởi đầu chơi điệu March, điệp khúc chơi Fox với Lên đàng, Hát mãi khúc quân hành, Nối vòng tay lớn

Điệu Fox nhịp 2/4 đều đặn 2 âm: Bum chát - Bùm chát - Bum... 

Điệu Boston nhịp 3/4 khi đệm với đàn guitar thường nghe 6 âm: Bùm bum chát bum chát bum - Bùm bum chát bum chát bum.. Đôi khi bạn có thể phăng thành valse chậm hoặc quạt chậm

Điệu Bebop hay 8 beat sôi nổi thích hợp với các bài nhạc trẻ trung

Điệu Ballad chậm (slow) thích hợp với các bài nhạc mang âm hưởng dân ca Việt nam

Điệu Bolero thích hợp với các bài nhạc Việt mang tính than thở u buồn, người lao động phổ thông thường gọi là nhạc sến hay nhạc vàng. Rất nhiều bài hát ở miền Nam Việt Nam trước giải phóng phổ biến dạng nhạc này.

Khóa học gồm 10 bài nhạc lý và 6 bài thực hành giúp việc học đệm đàn guitar thật đơn giản mà hiệu quả. Giúp bạn nhanh chóng đệm, hát giải trí cho bản thân và niềm vui cho tập thể trong những dịp đặc biệt.