Điệu Ballad chậm (slow) thích hợp với các bài nhạc mang âm hưởng dân ca Việt nam

 Mời bạn xem minh họa cách đệm với điệu Ballad