Điệu Bebop hay 8 beat sôi nổi thích hợp với các bài nhạc trẻ trung

 Mời bạn xem minh họa cách đệm với điệu Bebop (8 beat)

 

 

Điệu Bebop đánh nhanh sẽ thành điệu Disco