Phát âm chuẩn tiếng Anh bằng cách luyện nói đúng nguyên âm, phụ âm và nối âm trong câu dựa vào bảng phiên âm IPA qua hướng dẫn của người bản xứ

Việc phát âm đúng phụ âm có ý nghĩa rất quan trọng khi luyện nói tiếng Anh. Tiếng Việt phát âm rõ nguyên âm, nhưng tiếng Anh thì phụ âm lại là thành phần chính, nguyên âm chỉ là chất kết dính và nguyên âm chỉ phát âm rõ khi có dấu nhấn. Khi phát âm từ tiếng Anh chúng ta cần chú ý hiểu rõ:

- Phonetic symbols (ký hiệu phiên âm quốc tế)
- Word stress (trọng âm từ)
- Sentence stress (trọng âm câu)
- Ending sounds (âm cuối)
- Thought group (cách đọc ngắt các ý trong câu dài)
- Sound linking (nối âm)
- Intonation (ngữ điệu)

Dưới đây là những bài tập phát âm cơ bản. Từ những âm cơ bản này, chúng ta kết hợp chúng với nhau sẽ ra âm của một từ. Nghe thật kĩ, bắt chước và lặp lại thật nhiều sẽ giúp chúng ta phát âm tốt khi học tiếng Anh.

 

Nguyên âm tiếng Anh 

Nguyên âm đôi trong tiếng Anh:

Phụ âm tiếng Anh:

 

Những âm khó đối với người Việt:

L: Light /l/ & Dark /l/

TH: /θ/ + /ð/

T&D: /t/ + /d/

 K&G: /k/ + /g/

 

 

Sau khi đã nắm rõ được cách phát âm các nguyên âm, phụ âm rồi chúng ta nên luyện nghe và bắt chước nói theo 100 từ thường xuyên nghe khi người ta lặp đi lặp lại trong câu nói:

 

Noun Verb Adjective

Pre

position

Others
time
person
year
way
day
thing
man
world
life
hand
part
child
eye
woman
place
work
week
case
point
government
company
number
group
problem
fact
be
have
do
say
get
make
go
know
take
see
come
think
look
want
give
use
find
tell
ask
work
seem 
feel
try
leave
call
good
new
first
last
long
great
little
own
other
old
right
big
high
different
small
large
next
early
young
important 
few
public
bad
same
able
to
of
in
for
on
with
at
by
from
up
about
into
over
after
beneath
under
above
the
and
a
that
I
it
not
he
as
you
this
but
his
they
her
she
or
an
will
my
one
all
would
there
their