Eine kleine Nachtmusik (Tiểu dạ khúc), K. 525, là một trong những tác phẩm phổ biến nhất của Wolfgang Amadeus Mozart. Được sáng tác năm 1787 tại Viên, nó là một trong những serenate tiêu biểu nhất của Mozart.